מרחב משותף בעיר מחולקת / נופר אבני

נופר אבני

התמונה צולמה בניקוסיה בחודש מאי 2018, בסמוך למעבר הגבול בין הצד הדרומי (יווני) לצפוני (טורקי). בתמונה רואים מיצג  תמונות, מעין תערוכה ניידת, שנתלו במסגרת הפגנה לאיחוד שני חלקי האי, בארגון תנועת Unite Cyprus Now. ניקוסיה היא עיר מחולקת עם עבר של קונפליקט ומציאות של הפרדה. גם אם ניקוסיה היא בין הערים היחידות בעולם שעדיין מחולקות באופן פיזי ומוגדר, קונפליקטים על רקע לאומי, אתני ומעמדי קיימים בערים רבות בעולם. המחקר שלי, שמתמקד בין היתר ביפו, בוושינגטון ובירושלים, בוחן סוגיות תכנוניות ושאלות של צדק חברתי וסביבתי לאור הקונפליקט והשונות הגדולה בין אוכלוסיות. הפריזמה של תכנון עירוני מאפשרת לי לבחון את (חוסר)הצדק בגישה למשאבים, את יכולתן של אוכלוסיות להשתתף בהחלטות על עיצוב המרחב שלהן, ואת המידה בה משטרים עירוניים מכילים (או לא) שונות ומגוון.

 

 

ד"ר נופר אבני, המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים