מחקר ולמידה מפרקטיקות

מודלים ופרויקטים אורבניים משייטים בעולם בקצב מסחרר וערים מאמצות אותם השכם והערב. ללמידה ממקומות אחרים יש פוטנציאל אדיר בהבאת נקודות מבט מרעננות לאתגרי עומק. עם זאת, הפנמת הרעיונות בתוך המערכת העירונית מצריכה מחשבה מקיפה על התרבות, הפוליטיקה הגופים המעורבים בתהליך והתושבים. לאקדמיה יש תפקיד חשוב בתהליך. מחקר אקדמי בשותפות גופים עירוניים, ארגונים לשינוי חברתי ותושבים מהארץ ומחו”ל מאפשר להשיב על שאלות כמו: אילו רעיונות כדי לייבא לישראל? איך נכון לתרגם אותם? ומה מהניסיון המקומי רלוונטי למקומות נוספים בעולם?

מה מאפשר למידה ותרגום איכותיים של פרקטיקות של אורבניזם חברתי?

  • אף פעם לא להסתפק ב’קופי פייסט’.
  • לחשוב על השפה בה משתמשים, על הסיפורים הפוליטיים האלטרנטיביים שאפשר לספר.
  • לחשוב על דמיון ושוני בתחומים כגון: אקלים וטופולוגיה; מבנה וגודל משק בית ותפקידים מגדריים; סמכויות השלטון המקומי והשלטון המרכזי; קונפליקטים שקשורים בדת, גזע תרבות ועוד; פערי הכנסה ושוויון בחברה; מקורות מימון והיבטים פוליטיים.
  • לדמיין ולתכנן איך מרחב פיזי ספציפי בו פועלים יכול לחולל שינוי.
  • להשתמש בסיפורי הצלחה.
  • למקד פיילוטים קטנים שיכולים להתפתח.
  • לעודד קיום מפגשים אינטרדיסציפלינריים ולמידה הדדית בין ארגונים.
  • לזכור ששינויים קורים גם באופנים שלא תיכננו.