מי אנחנו

הקליניקה היא בית ליצירת ידע מקומי אודות צדק מרחבי ולהצמחת מנהיגות מקצועית ואזרחית בתחום. אנו חוברות לחוקרים, בעלי מקצוע בתחום העירוניות ופעילים חברתיים לקידום צדק מרחבי באמצעות קורסים, סיורים, פרסומים ומיזמים שונים. ליבת פעילותנו בירושלים, אך נוגעת גם למקומות נוספים.