מיקרו פוליטיקה של מרחבי אינטראקציה בירושלים / מלכה גרינברג רענן

Malka
במהלך העשור האחרון, שינויים במבנה העירוני של ירושלים, ובעיקר הקמת גדר ההפרדה והרכבת הקלה, יצרו אינטראקציה וחיכוך גדולים יותר בין הקבוצות האתנו-לאומיות המאכלסות את העיר. ישראלים ופלסטינים, יהודים חרדים ושאינם חרדים, נוסעים יחד ברכבת הקלה, מבלים באותם הקניונים, ופוגשים זה את זה במרחבים הציבוריים של העיר. תהליך זה, של ערעור על ההפרדה המרחבית באזור מערב ירושלים, מעלה שאלות חדשות באשר לאופי הסגרגציה בערים שסועות.

בעבודת הדוקטורט התמקדתי בפרקטיקות היומיומיות של נשים פלסטיניות וישראליות במרחבי העיר בירושלים. בכדי לבחון את הקשר בין התנועה היומיומית לבין תפיסת המרחב באמצעות התמקדות בתחושות של פחד, שייכות וביטחון בעיר. במחקר הנוכחי אני מתמקדת בקמפוס הר הצופים על מנת לבחון את המשמעויות הגיאופוליטיות של נוכחות משותפת של ישראלים ופלסטינים במרחב האקדמי של הקמפוס.


ד"ר מלכה גרינברג רענן, המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון, האוניברסיטה העברית