התמחות בקליניקה האורבנית

כיצד ניתן לבנות ידע ויכולות שיהפכו את ירושלים, וערים אחרות בישראל, ליותר מכלילות, שיוויוניות ומיטיבות לכל תושביהן? ומה קורה כשסטודנטים לתואר שני בתכנון ערים עושים פרויקטים "אמיתיים"?

קורס ההתמחות של הקליניקה האורבנית קושר בין שתי השאלות האלה ומציע לסטודנטים לתואר שני בתכנון ערים הזדמנות להתנסות בפרויקט מעשי אשר לו היבטים של מעורבות חברתית-מרחבית. במסגרת הפרויקט הסטודנטים זוכים לליווי אישי כפול של איש מקצוע העובד בתחום הרלוונטי ושל מנחה אקדמי מצוות הקליניקה.

קורס ההתמחות הוא קורס מתקדם, בו ניתנת לסטודנטים ההזדמנות להעצים ולבחון את תקפותו את הידע התיאורטי שרכשו במהלך הלימודים, וזאת על ידי בחינת אפשרויות היישום בשדה ועבודה בתנאי 'אמת', שאינם סטריליים מהשפעות חיצוניות. בכל שנה בוחרים הסטודנטים פרויקט מתוך אלו המוצעים על ידי מתכננים קהילתיים אורבניים או מציעים פרויקט משלהם. העבודה על הפרויקט אורכת שנה אקדמית מלאה, ובסופה נערך ערב חגיגי בו חושפים הסטודנטים את הפרויקטים בפני אורחים מתחומים שונים, מתוך מטרה לאתר שותפויות שיאפשרו לממש את הפרויקטים הלכה למעשה.


קורס קליניקה אורבנית - התמחות מעשית בתכנון חברתי 

סמסטר א’:    יום ד' 20:00-18:30  (40769) 
סמסטר ב': יום ג' 16:30 – 18:00 (40771) 

ליווי אישי כפול של איש מקצוע העובד בתחום הרלוונטי ושל מנחה אקדמי מצוות הקליניקה. 
צוות הקורס: אמילי סילברמן | ענאן מעלוף | מיכאל בראיר | תמיר מנצור כרמל | מאיסה תותרי פאח'ורי
בכל שנה הסטודנטים בוחרים פרויקט מתוך אלו המוצעים על ידי מתכננים קהילתיים אורבניים או מציעים פרויקט משלהם.
התעניינתם.ן ? מחפשים עד 12   מצטיינים.ות בלבד! 

להרשמה, תשלחו במייל שקף אחד הכולל תמונה וטקסט קצר על עצמכם.ן, ואת הקשר שלכם.ן לתכנון, לקהילה, להיבטים של חברה בתכנון: מה מעניין אתכם.ן בהקשר זה? מה מעורר את סקרנותכם.ן? מה הייתם.ן רוצים.ות לעשות? 

תשלחו ל: tharaa.Kirresh@mail.huji.ac.il