התחדשות עירונית ודיור בר השגה

 

ערים מתחדשות ומשתנות תדיר. השינויים מביאים איתם הזדמנויות לצד איומים, במיוחד עבור אוכלוסיות פגיעות. בשנים האחרונות יש פריחה של אנשי מקצוע, ארגונים ומוסדות הפעילים בתחום. הקליניקה האורבנית מתמקדת במחקר והכוונה בכדי לסייע במזעור הנזקים ומיקסום ההזדמנויות.

מה היו ההישגים בתחום בחמש שנים האחרונות?

התחדשות עירונית, ובפרט תהליכי פינוי-בינוי, נמצאים על סדר היום החברתי והפוליטי. עד לפני כמה שנים לא הייתה קיימת שפה לדבר בה על תכנון חברתי או ממשק בין המדינה, הרשויות המגזר הפרטי והשלישי כדי לקדם באמצעותו את הפרספקטיבה. כיום, התשתית כבר הונחה וניתן לראות אותה בדמות חקיקה, מדריכים ופרסומים רבים, הקמת המנהלות להתחדשות עירונית, ארגונים חברתיים שעוסקים בתחום, חברות פרטיות שמספקות ייעוץ חברתי ובעלי מקצוע כמו העובדים הסוציאליים הקהילתיים שהשתלבו בתהליך.

בין השינויים התודעתיים שהתרחשו ניתן למנות את הרחבת ההתמקדות מהמתחם הנקודתי לשכונה כולה, ההתבוננות באוכלוסיות שמודרות מהתהליך, הניסיון להגן על זכויות של דיירים ותיקים, הדיון על עלות הדירה שהתרחב מעט גם לדיון על תחזוקה.

ועם זאת, יש אי שביעות רצון עם החקיקה בנושא דיור בר השגה, ועם מידת היישום של דוחות חברתיים בתחום פינוי בינוי. חסרים כלים להתחדשות עירונית בחברה הערבית, והתאמת הכלים הקיימים לחברה החרדית. באופן מאוד משמעותי, חסרה תכנית לאומית לשכונות עוני עם התייחסות משולבת לאנשים ומרחבים בנויים ופתוחים. יש מקום נרחב יותר לאקדמיה: בהערכת מדיניות ומחקרים, מחקר, והכשרת בעלי תפקידים מובילים.