תכנון במזרח ירושלים

תכנון במזרח ירושלים: יש צורך אדיר בבעלי מקצוע ומתכננים ממזרח ירושלים. הקליניקה תומכת בסטודנטים מצטיינים ממזרח העיר במלגות ובליווי מקצועי. במהלך 2018 – 2019 חנכנו את "הפלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים", רשת מקצועית שמפתחת ידע וכלים לשיפור המרחב הציבורי, התחבורה, שימושי הקרקע והסביבה הבנויה במזרח העיר.