בריאות,חינוך ורווחה

ערים טובות מזמינות ומזמנות אפשרויות לצמיחה לכל אדם: פעוטות וקשישים, מגוון מגדרים, רמת דתיות, אנשים במצבי חולי ובריאות, טווח תעסוקה והכנסה, לאום ושיוך תרבותי. הקליניקה מקדמת מחקר, קורסים ופרויקטים שמעשירים את הידע והעשייה בממשק בין עירוניות לבין חינוך, רווחה ובריאות. ההצלחה דורשת שיתופי פעולה בין תחומיים: בריאות הציבור, תכנון ערים, היבטים משפטיים, חינוך לגיל הרך והחינוך בלתי פורמלי, השירותים החברתיים, מתנ”סים ועמותות.

מה היו ההישגים בתחום בחמש שנים האחרונות?

לצד התחושה הראשונית ששיקולים שקשורים בבריאות, חינוך ורווחה לא תופסים מקום מרכזי בתהליכי תכנון, בעשור האחרון התפתח ידע אקדמי ומקצועי רב.

ראשית, קורסים ופרסומים רבים לקידום שיקולים חברתיים בתכנון, נוצרו ושולבו לא רק במחלקות שמתעסקות בסוגיות מרחביות מלכתחילה, אלא גם במחלקות לגרונטולוגיה ועבודה סוציאלית.

שנית, שיתופי פעולה בין האקדמיה, משרד הרווחה ורשויות מקומיות הובילו לכתיבה של הנחיות שמשולבות בתהליכי תכנון, לפיתוח הכשרות המקנות ידע וכלים מעשיים לעוסקים בהיבטים החברתיים של תכנון עירוני ולפריחה של אנשי מקצוע מפרופסיות מגוונות העוסקים בתכנון חברתי.