חזון הקליניקה


הקליניקה מפגישה ומחברת בין א.נשים שהופכים את הערים בהן אנו חיים ליותר שיוויוניות ובנות קיימא.
אנו פועלות בשלוש אסטרטגיות מרכזיות: עבודה עם סטודנטים ובעלי תפקידים עירוניים באופן אינדיבידואלי ובמסגרת רשתות מקצועיות כדי להרחיב את ארגז הכלים שלהם לקידום צדק מרחבי, יצירת תוצאות ממשיות ושינויים פיזיים במקומות ספציפיים שמהווים מודל למדיניות משנת מציאות, מחקר ופיתוח כלים מקומיים בעקבות תיאוריה ומחקר בינלאומיים.