חזון הקליניקה

 

הקליניקה מפגישה ומחברת בין א.נשים שהופכים את הערים בהן אנו חיים ליותר שיוויוניות ובנות קיימא.
אנו פועלות בשלוש אסטרטגיות מרכזיות: עבודה עם סטודנטים ובעלי תפקידים עירוניים באופן אינדיבידואלי ובמסגרת רשתות מקצועיות כדי להרחיב את ארגז הכלים שלהם לקידום צדק מרחבי, יצירת תוצאות ממשיות ושינויים פיזיים במקומות ספציפיים שמהווים מודל למדיניות משנת מציאות, מחקר ופיתוח כלים מקומיים בעקבות תיאוריה ומחקר בינלאומיים. 
 

פעילות הקליניקה

אנו יוצרות חיבורים בין ידע לפרקטיקה באמצעות מגוון כלים: 

הקליניקה פועלת מאז 2014  בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה העברית, במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים.