תחבורה

המפגש השלישי של ה"פלטמפורמה לתכנון במזרח ירושלים" (סדר היום) עסק בסוגיות של תחבורה ותשתיות כבישים במזרח העיר בעקבות התקציבים המוקצים לכך בהחלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים.

הקושי בניידות ונגישות בשכונות מזרח ירושלים מוכר לכל תושב ומבקר בשכונות. מערך התחבורה הציבורית הקיים המתבסס על שבע חברות פרטיות, מתפקד באופן לא יעיל. אותן חברות משרתות את השכונות בקווי אוטובוס למע"ר מזרח, אך כמעט ללא קשר ישיר למערך התחבורה הכללי, לחיבור אל הרכבת קלה, ולקשר ישיר בין השכונות. באופן ספציפי יותר, כמעט כל מעבר בין שכונות או אזורים בעיר מצריך נסיעה למסוף המרכזי בשער שכם והמשך נסיעה משם, ולעיתים אף מעבר בין מסופים שונים באזור שער שכם. בנוסף, המצב הפיסי של מערך הרחובות מקשה על תנועה ברגל ובאופניים, ובמקרים רבים כלל לא מאפשר מעבר של אוטובוסים. 

מטרת תכנית החומש בתחום התחבורה עוסקת ב"שיפור השירות בתחבורה הציבורית במזרח ירושלים והגדלת נגישות התושבים לכלל חלקי העיר". לצורך השגת מטרה זו הוקם צוות בין -משרדי לגיבוש וניהול תכנית עבודה מפורטת, וכן נקבעו מספר יעדים ספציפיים, ביניהם: שילוב הסדר הרב-קו במזרח ירושלים על מנת להקל על נסיעה בכל חלקי העיר, הפעלת קווים המחברים באופן ישיר בין מזרח העיר לחלקה המערבי, שיפור ושדרוג תשתיות התחבורה כולל עדכון של סקר התשתיות התחבורה ומיפוי צרכים במזרח העיר, ועריכת תכנון מפורט למקטע הצפוני של הכביש האמריקני. תקציב התחבורה הכולל במסגרת תכנית החומש עומד על כ-585 מלש"ח, המהווים כ-28% מכלל התקציב התכנית. 

במסגרת מפגש זה הוצגה  העשייה הקיימת בתחום וזו המתוכננת ומקודמת בימים אלה. קבוצות הדיון  בחנו רעיונות יצירתיים לשיפור המצב הקיים. למפגש זה הגיעו נציגים מטעם משרד התחבורה, מתכנני הרובעים בעיריית ירושלים, נציגי הוועדה המחוזית ירושלים, נציגי תכנית אב לתחבורה ירושלים, נציגי ארגון צרכני התחבורה הציבורית, נציגי חברות המפעילות שירותי תחבורה ציבורית באזור ובעלי מקצוע מהמגזר הפרטי והעסקי שפועלים במזרח ירושלים, יהודים וערבים כאחד.

את המפגש פתחנו בתערוכה של פוסטרים שהכינו סטודנטים לתואר שני בתכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית, תושבי מזרח ירושלים. הסטודנטים מיפו את המסלולים היומיומיים מהבית לעבודה, לאוניברסיטה ולמרכזי חיים נוספים. באותם סיפורי תנועה יומיומיים הם הדגישו את ההפרש בזמן הנסיעה בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי ואת מכלול הסוגיות שהופכים נסיעה בתחבורה הציבורית לפחות נוחה ,יעילה, ובטוחה.

 

הצגת הידע הקיים והעשייה הנוכחית בתחום

אדר' אסלאם דעיס מהקליניקה האורבנית עמדה על הסוגיות התכנוניות המרכזיות  שמשפיעות על פיתוח מערך תחבורה יעיל, תדיר ונוח במזרח ירושלים. למדנו כי מערך הרכבות הקלות המתוכננות עדיין רחוק מלתת מענה ראוי לשכונות מזרח העיר, וכי גם מימושו של התכנון הקיים ייקח עוד זמן רב. אדר' דעיס הדגישה את הפער העצום הקיים בשכונות בין התכנון לביצוע בכל הנוגע לסלילת דרכים, וכי במקרים רבים בפועל אין אפשרות לסלול את הדרכים המתוכננות כיוון שהן עוברות בתוואי אשר בפועל כבר הפך בינתיים לשטח בנוי, או בגלל טופוגרפיה חריפה במיוחד. לעומת זאת, במצב הקיים ישנם כבישים רבים אשר הינם צרים מאד, בנויים בשיפועים תלולים, ואינם עומדים בסטנדרטים המקובלים. בעיות נוספות נוגעות לנושאים של מחסור בחניות, וחניות לא מוסדרות המקשות עוד יותר על התנועה ברחובות.


ג'יי קפלןיועץ בכיר בתכנון תחבורה ומודלים תחבורתיים ומרצה בתחום הנדסת התחבורה, הציג את הרצאתו:תכנית אב לתחבורה: מערך התחבורה במזרח העיר". העבודה כוללת תכנית תלת שלבית שנועדה להפוך למסמך אב המכיל מספר רכיבים: להתוות פתרון תחבורתי למשתמשי הדרך השונים, ביניהם נהגים, הולכי רגל ומשתמשי תחבורה ציבורית; להציע מערכות תומכות הכוללות מסופי תחבורה ציבורית ופתרונות חנייה; לשמור על הקישוריות למרכזי תעסוקה, לימודים ודת מרכזיים. לאחר שנתיים מתחילת העבודה על תכנית האב, הושלמו שני השלבים הראשוניים: איסוף נתונים וניתוח המצב קיים והגדרת חזון תחבורתי, מטרות ויעדים. בעת המפגש (פברואר 2019), צוות התכנון נמצא בשלב בחינת היתכנות לפרויקטים ולחלופות התכנוניות הקיימות.

מר קפלן פתח את הרצאתו המקיפה עם לימוד נתונים דמוגרפיים ותחזיות פיתוח עירוני, האמורות להוות בסיס לתכנית אב לתחבורה, אך אמינותם נתונה בשאלה. פרק השוואתי על הרגלי נסיעה הראה, בין היתר, ששיעור  בעלות על רכב פרטי/זמינות לרכב פרטי במזרח העיר הוא כמחצית מהשיעור בקרב האוכלוסייה הלא חרדית במערב ירושלים. נתונים על הרגלי נסיעה הצביעו על שיאי עומס לא סטנדרטיים בשעות השיא ובעיקר בשעת הסעת ילדים לבתי הספר. ניתוח מערכת הדרכים צייר תמונה של  ריבוי רחובות צרים מאוד, המהווים חסם הן לזרימת התנועה והן להולכי רגל. ניתוח מצב בטיחות בדרכים הצביע על שיעור גבוה במיוחד של הולכי רגל נפגעים בתאונות (בין 40% - 60% בשכונות מזרח ירושלים לעומת כ 30% בממוצע ארצי) ובמעורבות גבוהה של אוכלוסייה צעירה. ניתוח מצב התחבורה הציבורית הצביע על היעדר תחנות אוטובוס/היעדר מדרכה להמתנה, ועל אגנים ללא כיסוי/נגישות לאוטובוסים. הוצגו כיווני פיתוח בתחום הכבישים והתחבורה הציבורית, עם סוגיות לבחינה.


תגובות וזוויות נוספות הוצגו על ידי:


ד"ר ענאיה בנא, מהנדסת ועדת התכנון והבניה עירון וחברת הקליניקה האורבנית, הציגה בהרצאתה  "התמודדות עם סוגיות ברישוי" את עיקרי עבודת התכנון במסגרת הכנת תכנית הותמ"ל בעיר אום אל פחם. התכנית מתמודדת עם סוגיות דומות לאתגרים הקיימים במזרח ירושלים בנוגע לפיתוח מערך תחבורה בלב המרקם הבנוי שהתפתח במהלך השנים בצורה מסיבית, ללא תכנון סטטוטורי ועם מיעוט רכבים פרטיים . ד"ר בנא עמדה על הצורך בהגמשת סטנדרטים בתכנון וביישום, כגון שיפועים מותרים, רוחב הכבישים והמדרכות, רדיוס הסתובבות ועוד, וזאת תוך התבססות על מיפוי מפורט של המצב הקיים. הגמשת הסטנדרטים באום אל פאחם מתבססת על מערך הסכמות פנים-קהילתי, מתן תוקף סטטוטורי בהתאם לאפשרויות ולמגבלות ומתן זכות מעבר לציבור בחלקות פרטיות בהסכמת בעלי הקרקע.


רן עציון , מנהל תכנון וביצוע בחברת מוריה, הציג בהרצאתו  "תכנית החומש ודילמות מרכזיות"  את עיקר הפעילות של חברת מוריה בתחום שיפור וחידוש מערך התחבורה הפרטית והתחבורה הציבורית במזרח ירושלים, וזאת לאור תכנית החומש לצמצום פערים במזרח ירושלים (החלטה 3790). מר עציון עמד על הפערים העצומים שנוצרו עם השנים בין מזרח למערב העיר, המובילים בין היתר גם לעלויות סלילה גבוהות בכ- 150% ביחס לסלילה במערב העיר. אתגר נוסף בתכנון ובביצוע במזרח העיר, קשורים מבנה הטופוגרפי התלול, שאף הוא מייקר עלויות ומביא להגמשת הסטנדרטים בביצוע הפרויקטים, למשל סלילה בשיפועים של כ-15%. כמו כן, במקרים רבים תוואי הדרך הסטטוטורית הנגזר מתכניות ישנות כבר בנוי או שאינו תואם את תוואי השטח. מר עציון תיאר את המאמצים שעושה חברת מוריה להתאמת התוואי המבוצע למצב הקיים בשטח, תוך ניסיון להימנע מהריסת בתים.

מר עציון הציג בפני המשתתפים את תהליכי התכנון והביצוע של כבישים במזרח העיר שכבר החלו במסגרת תכנית החומש הראשונה, וכן פתח בפנינו צוהר למחשבות אודות ההמשך.  נסקרו המסקנות והסיכומים מהעבודה עד כה, אשר התוו את הפרויקטים אשר עתידים להתחיל בשנים הקרובות. במסגרת זו הוצגו הקריטריונים לתיעדוף פרויקטים, עם משקל מרכזי לפרויקטים שכבר עברו אישור סטטוטורי לתכנון. בנוסף הוצגה הגדרת הצלחת העבודה: יישום וביצוע כבישים, והורדת זמן נסיעה ברכב הפרטי. משתתפים ציינו את חשיבות הנגישות לשירותי חינוך,  הרחוב גם כמרחב ציבורי, ועידוד תנועה לא מוטורית.  

במסגרת הדיון המשתתפים ציינו שהמשמעות היא לעיתים תיעדוף פרויקטים מאושרים מביא לביצוע של פרויקטים שתוכננו בסטנדרטים ישנים (כגון קירות תמך בגובה 12 מטר) שלא היו מתאשרים היום. עוד עלו בדיון סוגיות הקשורות בהיעדר ידע מקומי מצד הרשויות, והצורך בהעמקת תהליכי שיתוף ציבור ליצירת מידע שימושי.


טל עצמון, מתכנן רובע צפון, הציג דוגמאות נוספות המצביעות על קשיי התנועה והתחבורה במזרח העיר.


מר אכרם, נציג ועד מפעילי תחבורה ציבורית בירושלים, הציג קשיים בהפעלת שרות תקין: כבישים רעועים השוחקים את האוטובוסים, היעדר תחנות ומפרצי אוטובוסים בהן אפשר להמתין בכבוד ולעלות בבטיחות וללא הפרעה לתנועה, בדיקות ביטחוניות המאריכות מאוד את זמן הנסיעה, חנייה בניגוד לחוק לאורך מסלול האוטובוסים ובתחנת האוטובוס והיעדר אכיפה של חוקי התנועה, תחרות עם מוניות שרות לא מפוקחות, וקשיי המעבר בין שלושת המסופים בשער שכם.


יוסי סעידוב, נציג ארגון 15 דקות לקידום שרות התחבורה הציבורית , הציג את תפיסת הפעולה של העמותה: מסייעים למשתמשי קווי אוטובוס להגביר את הדרישה לשיפור השרות. סעידוב ציין הצלחות רבות לשיפור השרות בעקבות דרישה מאורגנת של הלקוחות, כולל היעילות של צילום חנייה לא חוקית על מדרכות/בתוך תחנות אוטובוסים והעברת התמונות לדיווח במוקד העירוני,  והצהיר על מוכנות לקדם שיפור השרות במזרח ירושלים.

קבוצות דיון לפיתוח אסטרטגיות פעולה בנושא מערך התחבורה

בסיום הדיונים וההרצאות במליאה פנינו לעבודה בקבוצות. הקבוצות עסקו בשלוש סוגיות מרכזיות:

 • התאמת הסטנדרטים בתכנון וביצוע למצבים שונים: בקבוצה זו דנו במצבים שבהם הסטנדרטים מעכבים פיתוח ויש צורך בהגמשתם,  כמו גם בהשלכות האפשריות של הגמשת הסטנדרטים. הקבוצה בחנה את הדוגמאות של עבודה שנעשתה באום אל פחם ובישובים ערבים נוספים אשר תוכננו בותמ"ל על מנת לבחון את הרלוונטיות של מתודולוגיות עבודה אלו גם במזרח ירושלים. לבסוף עלתה הצעה ליצירת מנגנון ייעודי לטיפול וקידום תכניות במזרח ירושלים הכוללות לגליזציה של המצב הקיים ומתחשב במגבלות הקיימות בשטח.  
 • מעורבות תושבים בתכנון תחבורה: הקבוצה דנה בפערים בין המצב המתוכנן לבין המצב הקיים בשטח, אשר בסופו של דבר מעכבים את המערך התחבורתי. הדגש בקבוצה זו היה על האופנים בהם מעורבות התושבים בתכנון יכולה לסייע בקידום פתרונות.
 • שיפור הנסיעה והשירות באוטובוסים: בקבוצה זו השתתפו מפעילי קווי אוטובוסים, מתכננים קהילתיים במזרח העיר, ומתכנני תנועה. הקבוצה דנה באפשרויות שונות להתארגנות תושבים לשיפור שרות האוטובוסים.


הרעיונות וההמלצות העיקריות שעלו מדיונים הינן:

יידוע ושיתוף הציבור התהליכי תכנון וביצוע, והתארגנויות קהילתיות יכולים להוות מנוף משמעותי לשיפור וייעול מערך התחבורה במזרח ירושלים, כגון: 

 • התארגנות תושבים למיפוי חסמים בקווי האוטובוסים: ארגון קבוצה של משתמשי תחבורה שימפו את הבעיות והכשלים לאורך הקו. מפעילי קווי האוטובוס הביעו את הסכמתם ״לארח״ סוקרים בנסיעה בקו, ולערב את נהגי האוטובוסים בעבודת המיפוי וניתוח. מתכנני התחבורה סברו שהעברת המידע לגורמי היישום עשויה להביא לשיפורים בתיעדוף אכיפת החנייה, הצבת תחנות אוטובוסים, שיפור מסלולי הנסיעה ואולי אף תכנון ותחזוקת הכבישים.
 • מערך אכיפה קהילתי בנושא חנייה: מחסור במקומות חניה במזרח העיר מוביל לחניה בשולי הכביש, ולחסימת כניסת אוטובוסים לשכונות מגורים צפופות. חברי הצוות המליצו על יצירת מערך אכיפה קהילתי לחנייה. במקביל, יש לפעול לסיפוק מענה מקיף לצורכי החנייה באמצעות איתור מגרשים ששייכים למדינה עבור חניונים ציבוריים, וכן הגדרת שטחי חנייה לטובת הציבור בפרויקטים רווחיים.
 • הקמת קואליציה של תושבים ומפעילי שירותי תחבורה ציבורית: יש לפעול ליצירת קואליציה של תושבים ומפעילים, שתנסח חבילת דרישות לשיפור מערך התחבורה, תפעיל לחץ על משרד התחבורה ותקדם שקיפות בהלכי המכרזים. ניתן להיעזר בעמותות כמו 15 דקות.
 • שיתוף הציבור והגעה להסכמות: יש לקבל את התייחסותו של הציבור הרחב אודות יוזמות תכנון חדשות, ולא להסתפק בעמדת המוכתרים וראשי החמולות הגדולות. שיתוף התושבים והזמנה לתגובות והערות יכול להתקיים באמצעות מרכז מידע טלפוני והפצה ברשתות החברתיות.


התאמת הסטנדרטים בתכנון וביצוע למצבים השונים ומידע תכנוני:

 • יצירת מאגר מידע מתכלל: מאגר מידע זה יהווה בסיס לתיעדוף הפרויקטים המתוכננים ולבחינת האפשרות של מתן תוקף סטטוטרי למצב הקיים. המאגר יבוסס על איגום מידע מכל תכניות האב, הכוללות נתונים פרוגרמטיים, סקר מצב קיים ומסקנות מתהליכי שיתוף ציבור, ליצירת מתווה תחבורתי שלם. על בסיס ראיה כוללת ניתן יהיה לתעדף קידום פרויקטים מתוכננים, לבטל כבישים שכבר אינם רלוונטיים, ולבחון השלמות נדרשות באמצעות מתן תוקף סטטוטורי למצב הקיים
 • בחינת התכניות הקיימות והרלוונטיות שלהן: במקומות בהן אינן רלוונטיות בשל חוסר ישימות, או שהתכנון אינו עדכני ואינו עומד בסטנדרט עכשווי (למשל אינו אורבני, כולל קירות תמך עצומים, רחב מידי, או שהתוואי בנוי ברובו), מוצע לבחון חלופה המבוססת על מתן תוקף סטטוטורי למערכת הרחובות הקיימת בפועל, בכפוף לעמידה בתקנות הבטיחות. להמעיט ככל הניתן בפתרונות שמצריכים הריסה או הפקעה.   


מנגנונים כלכליים:

 • מנגנוני פיצוי: כאשר אין מנוס מהריסה או מהפקעה יש לפתח מודל לפיצוי התושבים. חברי הצוות הציעו פיצויים שיכללו זכויות בניה והקלות. פיצוי כספי אינו יעיל, מכיוון שתושבי מזרח ירושלים נמנעים מקבלת פיצוי כספי כנגד אדמה.  
 • הלוואות ומענקים ממשלתיים: החברות המפעילות את מערך התחבורה סובלות ממחסור באוטובוסים ובנהגים, מה שמונע מהן להפעיל שירות שמכסה את כל השכונות. חברי הצוות המליצו שהמדינה תיקח חלק במימון העלויות דרך מתן הלוואות ומענקים לחברות הפועלות במזרח העיר

טבלה מסכמת בנושא מערך התחבורה

 

טבלה מסכמת בנושא מערך התחבורה – איגום רעיונות לכדי פרויקטים לקידום:

סוג המנגנון

רעיון לקידום

התארגנויות קהילתיות

ארגון קבוצות קטנות של משתמשי התחבורה הציבורית מקרב תושבי השכונות: זיהוי הבעיות והכשלים במערך השירות הקיים, מיפוי צרכים.

קידום קואליציה של תושבים ומפעלי שירותי תחב"צ אשר תפעל לניסוח חבילת דרישות לשיפור מערך התחבורה, ותפעיל לחץ על משרד התחבורה, ותקדם שקיפות בהליכי המכרזים.

יצירת מערך אכיפה קהילתי בנושאי חניה

שיתוף ויידוע הציבור

שיתוף הציבור והגעה להסכמות רחבות: יש לקבל התייחסות הציבור הרחב לתכנון החדש, ואין להסתפק בקבלת התייחסותם של המוכתרים או ראשי החמולות הגדולות.

יידוע כל התושבים אודות יוזמות התכנון החדשות, והזמנה לתגובות והערות. מרכז מידע טלפוני, הפצה ברשתות החברתיות ועוד

מידע תכנוני

מאגר מידע מתכלל: איגום כלל המידע הקיים בתכניות האב (נתונים פרוגרמטיים, סקר מצב קיים, תוצאות שיתוף ציבור) ליצירת מתווה תחבורתי שלם. על בסיס ראיה כוללת ניתן יהיה לתעדף קידום פרויקטים מתוכננים, לבטל כבישים שכבר אינם רלוונטיים, ולבחון השלמות נדרשות באמצעות מתן תוקף סטטוטורי למצב הקיים

התאמת התכנון למצב הקיים - לאשר במסגרת  התכנון החדש את מערכת הרחובות הקיימת בכפוף לעמידה בתקנות הבטיחות ולתת תוקף סטטוטורי, ולפעול לשיפורה, ולא להציע פתרונות המצריכים הריסה או הפקעה.

מנגנונים כלכליים

מנגנון פיצוי: כאשר אין מנוס מהריסה או מהפקעה יש לפתח מודל לפיצוי התושבים. מוצע לקדם פיצויים בדמות זכויות בניה/ או הקלות. פיצוי כספי לא יפתור את הבעיה היות ותשבי מזרח ירושלים נמנעים מלקבל פיצוי כספי כנגד אדמה.

הלוואות ומענקים ממשלתיים להתמודדות עם מחסור באוטובוסים ונהגים אצל החברות המפעילות