פלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים

סדרת מפגשים לאנשי תכנון הפועלים במזרח העיר
נובמבר 2018 - יולי 2019 | ירושלים

 

הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית, בתיאום עם עיריית ירושלים והחברה למתנ״סים, מזמינה אתכם – אדריכלים, מתכנני ערים, ואנשי מקצוע נוספים – ללימוד משותף ולפיתוח כלים וגישות רלוונטיים לעבודה במזרח ירושלים. מטרת הפלטפורמה היא פיתוח כלים מעשיים שיסייעו לאנשי מקצוע העובדים במגזר הציבורי והפרטי, בתחומים של מרחב ציבורי, רישוי מקרקעין, תחבורה, תעסוקה ועוד. זה איננו קורס ואינה השתלמות. זוהי פלטפורמה לשיתוף מידע ולאיתור חוסרים במידע, לרכישת כלים ולהתנסות ביצירת כלים חדשים, וליצירת רשת מתכננים ואנשי מקצוע.

 

תמונה

 

פלטפורמה

 

מוזמנים להשתתף – מתכננים מהמגזר הפרטי הפועלים במזרח ירושלים, מתכננים אורבניים קהילתיים העובדים במזרח ירושלים, מתכנני הרובעים הרלוונטיים, ראשי המנהלים הקהילתיים ואנשי עירייה ומחוז. על המשתתפים להיות פתוחים ללימוד מאחרים ובעלי מוכנות לשתף בידע שברשותם. הנחת העבודה היא כי גוף הידע המשותף נמצא עדין בהליכי התהוות – אנו נטעה יחד, נלמד זה מזה, ונשלים את פערי הידע כמיטב יכולתנו, בעזרת טובי המרצים ואנשי המקצוע הרלוונטיים. חלק מהמשתתפים עשויים לקחת חלק בכל המפגשים, אחרים יבחרו להתמקד בסוגיה או שתיים, אנא הירשמו בהתאם לכוונתכם בטופס הרישום המצורף.

 

גיי

 

כל מפגש יעסוק בסוגיה מרכזית המעסיקה את אנשי התכנון והקהילות במזרח ירושלים. מניסיוננו בקליניקה האורבנית, בהובלת הליכי לימוד משותף, נוכחנו כי על שיטות העבודה להיות מגוונות, בכדי לאפשר לאנשי מקצוע מדיסציפלינות ודרגים שונים לשתף באופן מיטבי ושוויוני. על כן, כל מפגש יכלול סיור בשכונה המדגימה את המציאות המקומית על כל מורכבותה ואת דרכי ההתמודדות שנוסו עד כה, הרצאות מהארץ ומהעולם ודיון וסדנה על ההיבטים המעשיים והיישומיים של הנלמד, כל זאת ביחס לאזורים בהן פועלים המשתתפים מזרח ירושלים.