פלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים

סדרת מפגשים לאנשי תכנון הפועלים במזרח העיר
נובמבר 2018 - יולי 2019 | ירושלים

 

תמונה

 

הקליניקה בתיאום עם עיריית ירושלים והחברה למתנ״סים קיימה במהלך 2019-2018 את "הפלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים" - סדרה של מפגשים עבור אדריכלים, מתכנני ערים, ואנשי מקצוע נוספים ללימוד משותף, לפיתוח כלים, גישות רלוונטיים ורשת של אנשי מקצוע העובדים במזרח ירושלים. מטרת הפלטפורמה הייתה לפתח כלים מעשיים עבור אנשי מקצוע העובדים במגזר הציבורי והפרטי בתחומים הקשורים ב"החלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים". בארבעת המפגשים השתתפו עשרות אנשי מקצוע ממזרח וממערב העיר, ביניהם, מתכננים מהמגזר הפרטי הפועלים במזרח ירושלים, מתכננים אורבניים קהילתיים העובדים במזרח ירושלים, מתכנני הרובעים הרלוונטיים, ראשי המנהלים הקהילתיים ואנשי עירייה ומחוז.

 

תמונה

 

פלטפורמה