פיתוח במרחב ציבורי

המפגש עסק בפער בין הגדרת המרחב הציבורי בחוק תכנון ובנייה לבין התפישה המקובלת בתרבות המוסלמית והמזרח תיכונית. המפגש כלל הרצאה של פרופ' ראסם ח'מאיסי על הסרת חסמים ומימוש אתגרי פיתוח, סיור בשכונת צור באהר וסדנא בהובלת אנשי מקצוע מקומיים. במהלך הסדנא המשתתפים התבקשו להציע פתרונות לייצור, השמשת וניהול המרחב הציבורי.

פרופ' ראסם ח'מאיסי, "ייצור, השמשה וניהול המרחב הציבורי וחזות המרחבים הערביים בירושלים המזרחית: הסרת חסמים ומימוש אתגרי הפיתוח"

פרופ' ראסם ח'מאיסי (2016) "המרחב הציבורי וחזות היישובים הערביים בישראל: הסרת חסמים ומימוש אתגרי פיתוח"

الحيز العام في البلدات العربية

סדר יום מפגש פיתוח המרחב הציבורי