פלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים

סדרת מפגשים לאנשי תכנון הפועלים במזרח העיר
נובמבר 2018 - יולי 2019 | ירושלים

 

תמונה

 

הקליניקה בתיאום עם עיריית ירושלים והחברה למתנ״סים קיימה במהלך 2019-2018 את "הפלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים" - סדרה של מפגשים עבור אדריכלים, מתכנני ערים, ואנשי מקצוע נוספים ללימוד משותף, לפיתוח כלים, גישות רלוונטיים ורשת של אנשי מקצוע העובדים במזרח ירושלים. מטרת הפלטפורמה הייתה לפתח כלים מעשיים עבור אנשי מקצוע העובדים במגזר הציבורי והפרטי בתחומים הקשורים ב"החלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים". בארבעת המפגשים השתתפו עשרות אנשי מקצוע ממזרח וממערב העיר, ביניהם, מתכננים מהמגזר הפרטי הפועלים במזרח ירושלים, מתכננים אורבניים קהילתיים העובדים במזרח ירושלים, מתכנני הרובעים הרלוונטיים, ראשי המנהלים הקהילתיים ואנשי עירייה ומחוז.

 

תמונה

 

פלטפורמה

 

 

 

פלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים.pdf122 KB

פיתוח במרחב ציבורי

המפגש עסק בפער בין הגדרת המרחב הציבורי בחוק תכנון ובנייה לבין התפישה המקובלת בתרבות המוסלמית והמזרח תיכונית. המפגש כלל הרצאה של פרופ' ראסם ח'מאיסי על הסרת חסמים ומימוש אתגרי פיתוח, סיור בשכונת צור באהר וסדנא בהובלת אנשי מקצוע מקומיים. במהלך הסדנא המשתתפים התבקשו להציע פתרונות לייצור, השמשת וניהול המרחב הציבורי.

פרופ' ראסם ח'מאיסי, "ייצור, השמשה וניהול המרחב הציבורי וחזות המרחבים הערביים בירושלים המזרחית: הסרת חסמים ומימוש אתגרי הפיתוח"

פרופ' ראסם ח'מאיסי (2016) "המרחב הציבורי וחזות היישובים הערביים בישראל: הסרת חסמים ומימוש אתגרי פיתוח"

الحيز العام في البلدات العربية

 

 

קרקעות, תכנון, רישוי ובנייה

המפגש התמקד באי הסדרת הקרקע במזרח ירושלים שמהווה חסם מהותי לפיתוח, פוגע בערך הנכסים וחוסם תהליכי רישוי. במהלך המפגש מעין נשר ממכון ירושלים נשאה הרצאה על ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים. בסדנא שקיימנו לאחר מכן, המשתתפים בחנו את הפתרונות המוצעים בעין ביקורתית והציעו בעצמם פתרונות לרישום בטווח המיידי והארוך.

מעין נשר, "בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים"

מעין נשר, "ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים"

"התמודדות עם סוגיות ברישוי"

פיתוח כלכלי ותעסוקה

המפגש עסק באפשרויות לתכנון תעסוקה ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים מתוך ראייה כלל עירונית וביחס לקנה מידה שכונתי. במהלכו הוצגו נתוני רקע על הפיתוח הכלכלי המתוכנן במסגרת תכנית החומש לסגירת פערים כלכליים ככלל וכאלו הקשורים לתעסוקת נשים בפרט. בהמשך, התקיימה הרצאה על האתגרים וההזדמנויות בפיתוח רחובות מסחריים בשכונות.

"תכנון מתחמי תעסוקה בשכונות מזרח ירושלים"

ירון קמחי, ראש תחום פיתוח כלכלי פמ"י, "תכנית כלכלית יישומית לפיתוח מזרח ירושלים"

ג'וינט ישראל אלכא, "תעסוקה -רווחה -כלכלה: החלטת ממשלה 3790"

 

 

תחבורה

 

המפגש השלישי של ה"פלטמפורמה לתכנון במזרח ירושלים" (לקישור לסדר היום לחצו כאן) עסק בסוגיות של תחבורה ותשתיות כבישים במזרח העיר בעקבות התקציבים המוקצים לכך בהחלטת הממשלה 3790 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים. במפגש שהתקיים בבית המודל בעיריית ירושלים, השתתפו כ-40 אנשי מקצוע מהמגזר הציבורי והפרטי העוסקים בתחבורה, תכנון, משפט וקהילה, מחציתם ממזרח העיר ומחצית ממערבה.            

רן עציון, מנהל תכנון וביצוע מחברת מוריה המופקדת על ביצוע מיזמי פיתוח תשתיות בירושלים, הציג את תכניות החומש לפיתוח כבישים במזרח העיר, חידד את הפרמטרים וסדרי העדיפויות, וחלק מספר דילמות:                                                                      

  • מה עושים כשהכביש המרכזי בשכונה שמשמש כמסלול לאטובוסים צר מדי למעבר בטוח, תלול אפילו מעבר לסטנדרטים המוגמשים, או איננו מופיע בתכניות בנייה מאושרות (שלעיתים אושרו לפני עשרות שנים)?
  • איך להתייחס לתוואי דרך מרכזי מאושר סטטוטורית שנבנו עליו מבנים נוספים ללא היתרים? 
  • בשכונות עם הסדרי קרקע ומנגנוני מנהיגות פעילים קל יותר להוציא תקציבים. כיצד ראוי להתמודד עם הפערים בין השכונות? 
     

תמונה
 

תמונה
צילום מקור: חב' אייל קראוס הנדסה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 

בדיון עלו מספר נקודות נוספות. הנה שתים מהן:

  • בשונה מהנוהג בתכנון תחבורה, כדי להבטיח את איכות היישום במזרח ירושלים יש חשיבות מכרעת בעבודה קפדנית בכל שכונה בנפרד עם מנהיגות מקומית, אנשי מקצוע ובעלי קרקעות.
  • חשוב להמשיך לשפר את התיאום בין הגופים המעורבים בתכנון, באישור, במימון ובביצוע השיפורים, ולהשקיע בחשיפת מידע לציבור.
     

תמונה
צילום מקור: חב' אייל קראוס הנדסה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 

(לקישור למצגת ההרצאה הקליקו כאן).

ג'יי קפלן, יועץ לצוות תכנית האב לתחבורה בירושלים, הציג מידע עדכני מקיף אודות הדמוגרפיה, התעסוקה, מצב הכבישים, הכיסוי התחבורתי בשכונות השונות והרגלי התנועה לאורך שעות היום. ההרצאה שטחה את המצב החמור: אוטובוסים לא מגיעים לאזורים נרחבים, כבישים רבים אינם סטטוטורים או מתוחזקים ויש בהם בורות גדולים, מספר תאונות הדרכים שמערבות ילדים גבוה. 
 

תמונה
צילום מקור: חב' אייל קראוס הנדסה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 

(לקישור למצגת ההרצאה הקליקו כאן).

בקרוב נחלוק תובנות שעלו בקבוצות הדיון על התאמת התכנון הפורמלי למצבים א-פורמליים של מחסור בתכניות סטטוטוריות רלוונטיות לצרכי התושבים ובאי-רישום בעלות על קרקעות, על לקחים שניתן לאמץ מואדי ערה מד"ר ענאייה בנא, על שיפור חווית הנסיעה באוטובוסים עם מפעילי קוי אוטובוסים במזרח ירושלים, על יוזמת התארגנות של משתמשי קווי האוטובוסים עם דובר עמותת "15 דקות", ועל מספר כלים לשיפור קשיים בתהליך התכנון.

 

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה