פיתוח כלכלי ותעסוקה

המפגש עסק באפשרויות לתכנון תעסוקה ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים מתוך ראייה כלל עירונית וביחס לקנה מידה שכונתי. במהלכו הוצגו נתוני רקע על הפיתוח הכלכלי המתוכנן במסגרת תכנית החומש לסגירת פערים כלכליים ככלל וכאלו הקשורים לתעסוקת נשים בפרט. בהמשך, התקיימה הרצאה על האתגרים וההזדמנויות בפיתוח רחובות מסחריים בשכונות.

"תכנון מתחמי תעסוקה בשכונות מזרח ירושלים"

ירון קמחי, ראש תחום פיתוח כלכלי פמ"י, "תכנית כלכלית יישומית לפיתוח מזרח ירושלים"

ג'וינט ישראל אלכא, "תעסוקה -רווחה -כלכלה: החלטת ממשלה 3790"

סדר יום פיתוח כלכלי ותעסוקה