קרקעות, תכנון, רישוי ובנייה

המפגש התמקד באי הסדרת הקרקע במזרח ירושלים שמהווה חסם מהותי לפיתוח, פוגע בערך הנכסים וחוסם תהליכי רישוי. במהלך המפגש מעין נשר ממכון ירושלים נשאה הרצאה על ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים. בסדנא שקיימנו לאחר מכן, המשתתפים בחנו את הפתרונות המוצעים בעין ביקורתית והציעו בעצמם פתרונות לרישום בטווח המיידי והארוך.

מעין נשר, "בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים"

מעין נשר, "ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים"

"התמודדות עם סוגיות ברישוי"