קרקעות, תכנון, רישוי ובנייה

המפגש התמקד באי הסדרת הקרקע במזרח ירושלים שמהווה חסם מהותי לפיתוח, פוגע בערך הנכסים וחוסם תהליכי רישוי. במהלך המפגש מעין נשר ממכון ירושלים נשאה הרצאה על ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים. בסדנא שקיימנו לאחר מכן, המשתתפים בחנו את הפתרונות המוצעים בעין ביקורתית והציעו בעצמם פתרונות לרישום בטווח המיידי והארוך.

אסלאם דעיס ויערה רוזנר מנור – "סוגיות ברישום, רישוי ותכנון - חשיבה על דרכי פעולה"

מעין נשר, "בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים"

מעין נשר, "ההשפעה הכלכלית של העדר הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים"

עו"ד אמל עורבי חוסין: חוק נכסי נפקדים

סדר יום מפגש קרקעות, תכנון, רישוי ובנייה