תכנית תעשו מקום-פלייסמייקינג בירושלים

תכנית “תעשו מקום” היא תכנית ירושלמית בהובלת הקליניקה האורבנית, חברת 'עדן' ואגף חברה בעיריית ירושלים, חברת DYCommonPlanning, יחד עם רובע מרכז ואגפי התפעול והתכנון. תכנית "תעשו מקום" היא למעשה הרחבה של תכנית "עמיתי ירושלים" - יוזמה של הקליניקה האורבנית , עיריית ירושלים וחברת "עדן" ליצירת מקומות חדשים בארבעה שכונות ירושלמיות ביחד עם המינהלים הקהילתיים. במסגרת הפרויקט, שהחל עם פתיחת שנת הלימודים של 2016, שמונה מלגאים בתארים מתקדמים מהאוניברסיטה העברית, בצלאל והטכניון פעלו בצוותים בארבעה מרחבים ירושלמיים מגוונים: שכונת הבוכרים החרדית, מזרח ירושלים, שכונת מוסררה ונחלאות במהלך השנה. המלגאים בחרו יחד עם המנהל הקהילתי מקום מועדף להתערבות, וגיבשו הצעות ל'עשיית מקום', אשר רובן אושרו ויושמו בקיץ של אותה השנה.

>> למידע נוסף על פרויקט "עמיתי ירושלים" של הקליניקה האורבנית, בשיתוף עיריית ירושלים וחברת "עדן".

>> קראו עוד על פלייסמייקינג בישראל: שבוע פלייסמייקינג בישראל (2015) באתר של הקליניקה

בעקבות הצלחתו של פרויקט 'עמיתי ירושלים' אירחה הקליניקה האורבנית בסוף ספטמבר 2016 כנס אקדמי שעסקה בפוטנציאל של התערבויות בקנה מידה קטן ככלי לתכנון עירוני. מטרת הסמינר הייתה לבחון איך המחקר התיאורטי בנושא "העיר כמערכת מורכבת" יכול לתרום למתכננים ופעילים חברתיים העוסקים בפיתוח מרחבים ציבוריים בירושלים, וכיצד יכולה לקדם הפרקטיקה של תהליכי עשיית המקום בירושלים את התאוריה. 

>> למידע נוסף על הכנס ולצפייה בהרצאות שניתנו בו

תכנית “תעשו מקום” ביקשה להמשיך את רוח הדברים תוך שכלולם והתאמתם למקום ולתקופה. "תעשו מקום" פעלה לבנות תשתית מערכתית, כלכלית ועיצובית משותפת לאנשי ממסד, אנשי מקצוע, ארגונים אזרחיים ותושבים, ולקדם תכנון משותף וביצוע מוצלח של מיזמים פיזיים במרחב הציבורי הירושלמי. בסופו של דבר, החזון הגדול של "תעשו מקום" הוא ליצור את התנאים המקצועיים והמערכתיים עבור אנשים וקהילות המעוניינים לפעול ולהשפיע על המרחב הציבורי הקרוב ללבם. במסגרת תכנית זו, כ-45 התערבויות בקנה מידה קטן בקהילות מגוונות בעיר לוו ע"י הצוות המקצועי של התכנית, ונמצאים היום בשלבים שונים של מימוש. 

>> לאתר פרויקט 'תעשו מקום' 

ביום שלישי-16 למאי 2017, התקיים בבית הנסן מפגש סיכום וחשיבה לעתיד על פרויקט זה, במהלכו הוצג תהליך מימוש ההצעות השונות שאושרו בפרויקט וכן הוצג הקול הקורא החדש לפעילויות חברתיות במרחבים של פלייסמייקינג.

>> לצפייה בהצעות השונות אשר מומשו במסגרת תכנית 'תעשו מקום'