רשת ארצית לפלייסמייקינג בישראל

רשת ארצית של פלייסמייקרים תהווה את הבסיס לתנועת פלייסמייקינג בישראל. ברגע שפעילי פלייסמייקינג יוכלו לתרום ולהפיק תועלת מעמיתיהם, באמצעות רשת למידה, פלייסמייקניג ייתפס כשינוי מהותי באסטרטגיית תכנון ולא כביצוע פרויקטים חד-פעמיים. הקליניקה האורבנית מניחה את היסודות לרשת ארצית של פלייסמייקינג, כאשר שותפה מרכזית בתהליך היא החברה למתנ"סים, איתה אנחנו מחפשים לפתח פרוייקטי פיילוט במרכזים קהילתיים ערבים כמו גם במקומות אחרים. שותפים נוספים שכבר חתמו על התהליך כוללים את אגף חברה וקהילה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,ותוכנית "מוטב יחדיו"/מיזם Collective Impact של ג'וינט ישראל, פלייסמייקרים מובילים מירושלים, באר שבע, אילת ותל-אביב והחטיבה לחינוך סביבתי במשרד לאיכות הסביבה.

תמונה
ד"ר אמילי סילברמן מציגה את רשת המינויים הארצית בפורום העירוני הישראלי בעכו, דצמבר 2017