רשת ארצית לפלייסמייקינג בישראל

רשת ארצית של יוצרי פלייסמייקינג תיצור את הבסיס לתנועה של יצירת מקום בישראל. כאשר פעילים יחידים יכולים לתרום וליהנות מעמיתיהם למרות הפלטפורמה של רשת למידה, נתחיל לראות את מיקומי המקום לא כפרויקטים חד-פעמיים, אלא כתזוזה באסטרטגיית התכנון. הקליניקה האורבנית מכניסה את הקרקע לרשת ארצית של מיקומים. שותפה מרכזית אחת היא האגודה הישראלית למרכזים קהילתיים, ואנו מחפשים לפתח פרויקטים ניסיוניים במרכזים קהילתיים ובמקומות אחרים. שותפים נוספים שכבר חתמו כוללים את המחלקה המארגנת של משרד הרווחה ואת תוכנית "מוטיב יחדיו" של ג'וינט, המובילה את היוצרים מירושלים, באר שבע, אילת ותל אביב, ואת חטיבת החינוך הסביבתי של המשרד לאיכות הסביבה.

תמונה
ד"ר אמילי סילברמן מציגה את רשת המינויים הארצית בפורום העירוני הישראלי בעכו, דצמבר 2017