פלייסמייקינג בפורום העירוני בעכו, 2017

הקליניקה האורבנית התחברה למרכזי הקיימות המקומיים של מרכז השל כדי לקיים מפגש של הפורום העירוני בישראל בעכו בדצמבר. הפגישה נפתחה עם כרזת-תערוכה שאצרו קלייל גרוס וחיה מאני מהקליניקה האורבנית, על סמך מידע שנאסף מכ20 מקומות פלייסמייקינג בארץ. מאני, גרוס וד"ר אמילי סילברמן יצרו את תבנית הפוסטר כדי להציג את המידע, ששימש אז כזרז לשיחה הארצית הראשונה בין היזמים הישראליים. הקליניקה האורבנית מנתחת כעת את המידע המוצג כדי לזהות מתאמים בין המטרות השונות, השותפים, האסטרטגיות, התקציבים, והזמן של הפרויקטים השונים, ועוד, כבסיס לדיון לאומי בתוך רשת חדשה זו של יצרנים.

תמונה
חיה מאני מציגה את פרויקטיה: יצירת מרחבים ציבוריים יפים ופונקציונליים במזרח ירושלים.

תמונה
קלייל גרוס (שניה משמאל) מקדמת דיון במפגש בכינוס עכו, דצמבר 2017