ארכיון

06.02.17 | מפגש ראשון: קטמונים, ירושלים

06.02.17 | מפגש ראשון: קטמונים, ירושלים

יולי 23, 2017

המפגש הראשון נערך בשכונת קטמונים שבירושלים, ובמהלכו נחשפנו למודל התכנון הקהילתי בעיר, המדגיש את שיתופי הפעולה בין המתכנן האורבני והעובד הקהילתי. בהמשך נחשפנו לעבודה קהילתית אינטנסיבית שנעשתה במדיין, קולומביה, אשר אחד מתוצריו היה תכנון של אמצעי תחבורה ייחודי - מדרגות ציבוריות נעות, בו היו תושבי שכונת קומונה 13-סאן חבייאר שותפים מלאים.