מאמרי אורח

כיצד נעריך כמותית את תרומתם של עצים לאיכות החיים בסביבה עירונית?

19 ינואר, 2014

תהליכי הציפוף המקודמים בערים שלנו מגדילים את העומס על המערכות והתשתיות העירונית. תשתיות כמו מים, ביוב וחשמל לרוב זוכות לעדכונים ולשיפורים הנדרשים, אך השטחים הירוקים לא זוכים בהכרח לעדכון דומה. מחקר שהתפרסם לאחרונה בבריטניה מאיר בזרקור שאלה מטרידה, והיא: כיצד נכמת את החשיבות של מערכת השטחים הפתוחים העירונית לאיכות החיים שלנו בערים? וכיצד נשפר ונעדכן אותן, בעוד לחצי הפיתוח והתחרות על הקרקע מאיימים לכרסם אט אט במקום שמוקצה להן מעל וגם מתחת לקרקע?