ערב איגוד המתכננים

הקול החברתי

הקול החברתי

19 מאי, 2021
נוי דרורי כותבת לקוראי הקליניקה על מהות "הקול החברתי" בתהליכי תכנון כפי שעלה בערב עיון של איגוד המתכננים:

ביום חמישי השתתפתי באירוע המקוון של איגוד המתכננים בנושא חשיבות נציגות הארגונים החברתיים בוועדות התכנון. נכחתי מטעם צוות הכתיבה של הקליניקה האורבנית, במסגרתו אנו מתעדות וסוקרות סוגיות אורבניות מזווית סוציולוגית. הערב התהווה לאור החלטת איגוד המתכננים, לקדם הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון. בשיתוף פעולה עם הקליניקה האורבנית ועמותת במקום, הערב למעשה קידם דיון בסדרת שאלות מהותיות להצפת הסוגיה, ביניהן, מי אמון על הבעת "הקול החברתי"?
קרא עוד

האם המתכנן עצמו ,שלכאורה, מודע לצורך ואמור לדעת לשלבו בתוכניות או אולי דווקא נציג חיצוני שיבטא את הקול לפי הצרכים השונים שעולים מ'השטח'? ומהו למעשה מהותו של "הקול החברתי"?

כסטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה ומדעי המדינה וכמי שמתעניינת בתחום של תכנון אורבני, ראיינתי בטרם הכנס את Hadas Tzin, ממארגנות הערב, שהטיבה לתאר את הרקע ואת מטרתו המרכזית. הדס הסבירה תחילה כי מטרתם של נציגי הארגונים החברתיים הינו בהבאת האינטרס החברתי אל שולחן הדיונים. עוד הוסיפה כי בעקבות תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה שתוקן בשנת 2015, נציגים חברתיים אכן שולבו בעבר בוועדות התכנון. אך מכיוון שהתיקון כהוראת שעה הותנה לחמש שנים ובשל העובדה כי המינויים החלו רק משנת 2019, הנציגים הקודמים בתפקיד, יואל סגל, חנה מורן, עופר לרנר וישי לוי, הספיקו לכהן בוועדות למשך שנה וחצי בלבד. כעת משפג תוקף התיקון, הסוגייה נחתמה מבחינה הממשלה ועל כן מתגברת החשיבות בקיום הדיון על חידוש המינוי ומהות התפקיד. ערב העיון שנשא אופי של דיון אינטראקטיבי, באמצעות פלטפורמת הפדלט, אּיפשר למעשה למתכננים הנוכחים לא רק לשמוע את דעת האחרים, אלא גם להביע קול ועמדה. כמו כן, לאורך הערב ניתן היה להעמיק בסוגיות קונקרטיות שונות. הן מבחינת שאלות מהותיות כגון מה צריכה להיות האג'נדה של נציגי הארגונים וכלה באפיון דרכי הפעולה והתוצרים הרצויים של מעורבות נציגי הארגונים.

בקישורים הבאים תוכלו לעיין בתגובות שכתבו המשתתפים.ות:

1.האם תהליכי תכנון היום משלבים שיקולים חברתיים ברמה מספקת? https://padlet.com/Emily_Silverman/6n09hgqauhy3eef62.מה

2. צריך לייחד את האג'נדה של נציגי הארגונים החברתיים?

https://padlet.com/Emily_Silverman/pisiap9wyx2ohsfg

3. מהם הצעדים להמשך, להגברת שילוב היבטים חברתיים בתכנון?.

https://padlet.com/Emily_Silverman/gjktzdc90f3h77hn

היה לי מעניין להיווכח כי מרבית המשתתפים, שמגיעים מתחום התכנון, ראו בשילוב נציגי ארגונים חברתיים מעלה גדולה בתהליך התכנון. דבר זה נראה מבחינתי כצעד שאינו מובן מאליו, היות והמתכננים אינם מסתפקים בידע המקצועי שברשותם אלא מכירים בנחיצותם של נציגים חברתיים חיצוניים, המביעים את הקול החברתי מהשטח לצורך יצירת תהליך תכנון איכותי ומטיב. ריתקה אותי במיוחד האבחנה שבין "חברה" ל"רווחה" שעלתה סביב השאלה את מי הנציגים אמורים לייצג. האם עליהם להשמיע את קולה של החברה כולה, ולבטא דאגות מגוונות שקשורות באיכות חיים? או אולי עליהם לבטא מחויבות לרווחה ולדאגה לאוכלוסיות מוחלשות שקולן אינו נשמע? התוודעתי לכך שאלו שתי נקודות מבט שעשויות להתנגש בהסתכלות התכנונית. אולם ככלל, למדתי כי תכנון חברתי מטיב הפועל למען צדק מרחבי, יהיה כזה המעמיד במרכז שיקוליו את האדם והקהילה.

סרטון ערב איגוד המתכננים

לעמוד הfacebook

 

קראו פחות