מדיניות דיור והתחדשות עירונית

קורס לעובדות קהילתיות במשרד הרווחה: היבטים חברתיים-קהילתיים בתכנון - דצמבר 2013

דצמבר 31, 2013

הכשרה מקצועית ייחודית מסוגה, שפותחה לנוכח המעורבות הגוברת של משרד הרווחה בתהליכי תכנון, ומתוך הצורך הגובר של עובדי הרווחה להביע עמדה בתהליכי תכנון מרחבי. הקליניקה האורבנית סיפקה לקורס ייעוץ אקדמי מקיף וסיוע בהכנת הפרוייקטים המעשיים.

דו"ח ספיבק-יונה, המלצות ועדת דיור, תחבורה, קרקע ותכנון מדיניות מרחבית לצדק חברתי

דצמבר 15, 2013

דו"ח ספיבק-יונה, על שם מרכזיו הפרופסורים יוסי יונה ואביה ספיבק, נכתב בימי המחאה החברתית של שנת 2011. הדו"ח נועד להציב באופן מקצועי וסדור את עיקרי הדרישות של המוחים, את תפיסת העולם הערכית העומדת ביסוד המחאה, ואת המתווה המעשי המוצע לקידום שינוי חברתי.

קבוצת המנהיגות הבין-מגזרית לדיור בר-השגה - מאי 2013

מאי 9, 2013

מקבלי החלטות במגזר הציבורי, אנשי עסקים פרטיים ואנשי מקצוע מהמגזר האזרחי, דנו במשך חודשים באופן מקצועי מעמיק בנושא דיור בר-השגה. חברי הקליניקה האורבנית השתתפו במפגשי הקבוצה וסיפקו ליווי אקדמי לפעילות. בעקבות הצלחת המפגשים הוזמנה הקבוצה לגבש עקרונות חקיקה לדיור בר-השגה עבור משרד הבינוי והשיכון. טל אלסטר מצוות הקליניקה מספר על הדיונים מנקודת מבטו.