דו"ח ספיבק-יונה, המלצות ועדת דיור, תחבורה, קרקע ותכנון מדיניות מרחבית לצדק חברתי

15 דצמבר, 2013

דו"ח ספיבק-יונה, על שם מרכזיו הפרופסורים יוסי יונה ואביה ספיבק, נכתב בימי המחאה החברתית של שנת 2011. הדו"ח נועד להציב באופן מקצועי וסדור את עיקרי הדרישות של המוחים, את תפיסת העולם הערכית העומדת ביסוד המחאה, ואת המתווה המעשי המוצע לקידום שינוי חברתי.

 

המחאה החברתית של 2011 פרצה על רקע עלייה במחירי הדיור והמחיה, ותרמה רבות להשתכללות השיח הציבורי סביב נושאי התכנון והבניה בישראל. תחומי התכנון, הדיור, התחבורה והמדיניות הקרקעית רוכזו יחד בפרק אחד, שנכתב על ידי צוות מעורב של אקדמאים, פעילים חברתיים ואנשי מקצוע (שחלקם עונים על יותר מהגדרה אחת מתוך אלו).

 

על עבודת צוות הכותבים נכתב במבוא לדו"ח:

 

"נקודת המוצא להמלצות המומחים היא הסתכלות רחבה שמביאה בחשבון את ההקשרים המורכבים של כל אחד מתחומי הדיון. כך, דיור אינו נתפס כבעיה של פרטים שידם אינה משגת לרכוש או לשכור דירה, כי אם כבעיה חברתית שפתרונה מחייב שילוב בין הצרכים הפרטיקולריים ובין טובת הכלל. פתרון לבעיית הדיור אינו יכול להיות מומשג אפוא במונחים של קורת גג גרידא, אלא כרוך למשל בהשקעה בתחבורה שתאפשר נגישות למרכזי תעסוקה ותרבות".

 

"היתכנותם של דיור נאות ודיור בר-השגה קשורה קשר הדוק גם לחלוקת משאבי קרקע לתועלת כלל החברה, מתוך התחשבות בצרכים המיוחדים של קבוצות מיעוט. כמו כן, דיור נאות קשור לדפוסי תכנון שקוראים תיגר על עקרונות אידיאולוגיים מיושנים, כגון פיזור האוכלוסייה, שנועדו לשרת אינטרסים לאומיים צרים ומובילים לאפליה של קבוצות מיעוט, הן יהודיות והן ערביות. המלצות הדוח, לעומת זאת, מבקשות לשרת אינטרסים של אוכלוסייה רחבה ככל האפשר ולקדם את כינונה של חברה סולידרית יותר ומקוטבת פחות."

 

לקריאת הפרק המרחבי (PDF)