אודות

פעילות הקליניקה

אנו יוצרות חיבורים בין ידע לפרקטיקה באמצעות מגוון כלים

הקליניקה פועלת מאז 2014  בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה העבריתבמסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים.