רשת הידע של URBAN95 בישראל

לו יכולנו לראות את הערים
שלנו מגובה 95 ס"מ,
הגובה הממוצע של ילד
בן שלוש, מה היינו 
משנים בתכנון שלהן?

 

live.jpg

    סביבות חיים
        Live 

learn.jpg

   מוסדות חינוך
      Learn 

play.jpg

     משחק בעיר
        PLAY  

 

לו יכולנו לתכנן את הערים שלנו מגובה 95 ס"מ, גובהם הממוצע של ילדים בגילאי שנתיים – שלוש, מה היינו עושים אחרת? 
תכנית "רשת הידע של Urban95 בישראל" פועלת זו השנה השלישית בשיתוף עם מבחר רשויות מקומיות וברמה הארצית.

מטרתה – קידום תכנון עירוני המותאם לילדים בגיל הרך.

את התכנית מובילה הקליניקה האורבנית בשיתוף ובתמיכת קרן ברנרד ון ליר, והיא חלק מתכנית בינ"ל של הקרן הפועלת בכעשר מדינות ברחבי העולם, ומציעה ידע מקצועי ומומחיות לליווי תהליכי פיתוח והטמעה של תכנון עירוני לגיל הרך.


"רשת הידע של Urban95 בישראל" מקדמת תכנון עירוני בשלושה תחומי ליבה: ללמוד, לחיות ולשחק.
חמישה אתגרים עיקריים בפעילות רשת הידע של Urban95 להנחת והנכחת נושא התכנון העירוני וילדים בגיל הרך על סדר היום: 

◀︎  המשגה – תכנון עירוני מותאם לילדים בגיל הרך כרובד תכנוני נוסף.

◀︎  דגש על בין תחומיות – שילוב עולמות תוכן ואנשי מקצוע מתחומי התכנון מחד והגיל הרך מאידך

◀︎  מיפוי השחקנים המשפיעים בזירה המקומית והארצית.

◀︎  למידה, הפקת תובנות והגדרת שלושה תחומי הליבה. 

◀︎  יצירת כלים מתאימים לקידום ההתערבות.