שותפי דרך

הקליניקה האורבנית מתמקדת בחיזוק של א.נשי מקצוע ואקדמיה המקדמים ערים צודקות ומכילות יותר באמצעות יצירת וטיפוח רשת של קשרי למידה הדדיים. הרשת המתרחבת שמקיפה אותנו כוללת א.נשי אקדמיה וסטודנטים.ות בעבר ובהווה, מתכננים.ות ואדריכלים.ות, א.נשי סביבה ונדל“ן, רווחה ובריאות, א.נשי פרקטיקה ו.אנשי תיאוריה. בעמוד זה תוכלו לקרוא סדרת רשימות מתעדכנת שמספרת על העשייה ותפישת העולם של חלקןם.