סרטונים

לו יכולנו לראות את הערים
שלנו מגובה 95 ס"מ,
הגובה הממוצע של ילד
בן שלוש, מה היינו 
משנים בתכנון שלהן?

 

live.jpg

    סביבות חיים
        Live 

learn.jpg

   מוסדות חינוך
      Learn 

play.jpg

     משחק בעיר
        PLAY