מסמכי המלצות/מדיניות: live, learn, play

לו יכולנו לראות את הערים
שלנו מגובה 95 ס"מ,
הגובה הממוצע של ילד
בן שלוש, מה היינו 
משנים בתכנון שלהן?

 

live.jpg

    סביבות חיים
        Live 

learn.jpg

   מוסדות חינוך
      Learn 

play.jpg

     משחק בעיר
        PLAY  

 

LIVE

תכנון שכונות ידידותיות לילדים בישראל - לקריאה לחצו כאן

בסיס להנחיות תכנון סביבה עירונית מותאמת לילדים בגיל הרך - לקריאה לחצו כאן

 

 

LEARN

תכנון מעונות יום בישראל במציאות משתנה - לקריאה לחצו כאן

חצר המשחקים הטבעית - לקריאה לחצו כאן

הערכת עלויות הקמה ותחזוקה של חצר המשחקים הטבעית במעונות יום - לקריאה לחצו כאן


PLAY

משחק בעיר - לקריאה לחצו כאן