צוות כללי

תמונה

ד"ר ענאיה בנא ג'יריס

עמיתת מחקר, ראש תכנית מלגאים
ד"ר ענאיה בנא ג'יריס היא אדריכלית נוף ומתכננת ערים. במסגרת הקליניקה היא מובילה פרוייקטים ותהליכים הקשורים לאזרחי ישראל  הערבים-פלסטינים ולתושבי מזרח ירושלים.
מיכל ברייאר

ד"ר מיכל ברייאר

עמיתת מחקר, ראש תחום פיתוח קהילתי
ד"ר מיכל ברייאר היא אדריכלית ומתכננת ערים, בעלת תואר שלישי בפוליטיקה וממשל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.