Rebuild by Design

11 יוני, 2019
תמונה

מה קורה כאשר פירמות בינלאומיות של אדריכלות ותכנון בשיתוף הממשל ומימון פילנתרופי עושים שימוש באסטרטגיה שמשלבת את הקהילה בתהליכי המחקר והמיפוי (Collaborative Community Research Approach)? וגם, האם אסטרטגיה כזו יכולה להיות מועילה במזרח ירושלים? הקליניקה האורבנית אירחה את הארכיטקט של Rebuild by Design, קובי רוטנברג, לסדרה של הרצאות ומפגשי חשיבה כדי להתחיל לבחון את הפוטנציאל. קובי תיאר כיצד Rebuild by Design נחנך כדי לסייע לממשל ולתושבים באזור ניו-יורק לקדם תהליכי שיקום לאחר הוריקן סנדי (2012).

תמונה

 

מתודולוגיית העיצוב ההשתתפותית שהסתמכה על ידע מקומי ועל שיתופי בפעולה בין-מגזריים אומצה מאז בערים שונות בעולם. בשיתוף ארגוני חברה אזרחית ונציגים מהאקדמיה התחלנו לדמיין מה אסטרטגייה מבוססת עיצוב תוכל לתרום ל"תכנית החומש למזרח ירושלים" (החלטת ממשלה 3790, יוני 2018). האם תכנית מבוססת שכונה, או אפילו התמקדות ברחוב ראשי, תוכל לאפשר פתרונות מועילים יותר עבור המרחב הציבורי? מהו התפקיד האפשרי של המנהלים הקהילתיים והמתכננים הקהילתיים במזרח ירושלים? 

 

ראה גם: מן העולם