בית להצמחת מנהיגות עירונית וידע מקומי לקידום צדק מרחבי

 بيت لتنمية المعرفة والقيادة الحضرية لتحقيق العدالة المكانية​ 

Nurturing urban leadership and local knowledge for just and inclusive cities


הקליניקה היא בית ליצירת ידע מקומי אודות צדק מרחבי ולהצמחת מנהיגות מקצועית ואזרחית בתחום. אנו חוברות לחוקרים, בעלי מקצוע בתחום העירוניות ופעילים חברתיים לקידום צדק מרחבי באמצעות קורסים, סיורים, פרסומים ומיזמים שונים. ליבת פעילותנו בירושלים, אך נוגעת גם למקומות נוספים.
 

פעילות הקליניקה:

אנו יוצרות חיבורים בין ידע לפרקטיקה באמצעות מגוון כלים: 

הקליניקה פועלת מאז 2014  בפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה העברית, במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים.

 

"לצדק חברתי יש תמיד מרכיב מרחבי, ולא ניתן להתמודד עם אי-צדק חברתי ללא התמודדות עם המרכיב המרחבי"  פיטר מרקוזה, 2011

 

 

חדשות

התמחות קליניקה אורבנית 2020

הגשה מסכמת בקורס 14.07.20

יולי 14, 2020
אתם מוזמנים להגשות מסכמות של המחזור השני בקורס התמחות מעשית עם הקליניקה האורבנית

More

תמונה

 

1ec7279621c7e29029590a408d018ca7