מולטיברסיטה - יוצרים יחד מקומות מפגש באוניברסיטה העברית 40775

מולטיברסיטה (Multiversitas) - לומדים ויוזמים בירושלים - תכנית למידה מבוססת פרויקטים

תכנית חדשה ללימוד אקדמי ופעולה קהילתית באוניברסיטה העברית בירושלים

מרכז מינרבה לזכויות האדם והמרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון, באוניברסיטה העברית בירושלים, זכו במענק משמעותי לשלוש שנים מיוזמת בניית השלום של האיחוד האירופי (European Union Peacebuilding Initiative) להקמתה והפעלתה של תכנית חדשה שעיקרה יצירת פלטפורמה אקדמית רב-תרבותית לעידוד יזמות ומעורבות קהילתית. מדובר בתוכנית ייחודית המאפשרת למידה חווייתית ואינטראקטיבית של קורסים מבוססי-פרויקטים, בקבוצות רב-תרבותיות ומגוונות של סטודנטים יהודים ופלסטינים, מכל היחידות האקדמיות באוניברסיטה העברית.
 

לפרטים נוספים מאתר מרכז מינרבה >>

סמסטר: 
שנה: 
2021