מפגש שלישי

המפגש השלישי עסק בקהילות ובתנועה שלהן במרחב: אילו קהילות מאכלסת השכונה,  לאן וכיצד הן נעות, באילו מרחבים הן (לא) משתמשות, ולאיזה מרחב הן זקוקות? 

 

תמונה

 

פתחנו במשחק. בשלב הראשון, המצאנו חמש דמויות טיפוסיות המייצגות חתכים סוציו-אקונומיים, גילאיים, מגדריים ודתיים שונים. בשלב השני, המתכננים יצרו לכל אחת מהדמויות את מפת התנועה והשהייה במרחב הייחודית לה. לאן היא הולכת במהלך השבוע, בבוקר, בערב, בלילה, ולא בסופ"ש? בשלב השלישי, ניסינו לדמיין מה התחושות המלוות את התנועה והשהיה במרחב עבור כל דמות. סימנו בירוק מסלולים ומקומות 'נעימים', ובאדום מסלולים ומקומות 'לא נעימים' או 'מפחידים'. במפגש הבא יחזרו המתכננים על התרגיל, אבל הפעם עם תושבי השכונה ועם עובדי המנהלים הקהילתיים. כשנתבונן במפות אותן הם יצרו, נוכל ללמוד על האופן בו הקהילה משתמשת בפועל במרחבים הציבוריים בשכונה. אלו יאפשרו לשפר, לקשר ולהנגיש את המרחב הציבורי בשכונה.   

 

תמונה

 

תמונה