סמסטר ב' | בהנחיית פרופסור ארזה צ'רצ'מן

30 יולי, 2017
סמסטר ב' | בהנחיית פרופסור ארזה צ'רצ'מן

את סמסטר אביב 2017 הנחתה פרופסור ארזה צ'רצ'מן, חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון עשרות שנים ועתה פרופ' אמירטה; ארזה עסקה שנים רבות במחקר הנוגע מגורים ושטחים פתוחים עבור קבוצות שונות -  ילדים, קשישים, נשים, חרדים. סמסטר זה התמקד בעיקר ביחסי הגומלין בין ההיבטים ההתפתחותיים וההתנהגותיים של ילדים בגיל הרך לבין סביבתם הפיסית-חברתית, ובבבדיקת ההשלכות של יחסי גומלין אלה על תכנון ארכיטקטוני ועירוני. הבחירה של גיל הילדים (0-3) נובעת מהיותה של תקופה זו שלב משמעותי בהתפתחות הילדים ובו בזמן, שלב שההתייחסות אליו במחקר וביישום תכנוני היא מועטה.

 

במהלך הסמסטר עבדו הסטודנטים במספר שכונות שונות, לאיסוף נתונים ובחינת אינדיקטורים שונים הקשורים בהתפתחות הילד, סביב שלושה נושאי תוכן: גני משחקים, סביבת המעון, וסביבת בניין המגורים. בשיעורים האחרונים, התאחדו הסטודנטים לשלוש קבוצות העוסקות בנושאי התוכן הללו, איחדו את הנתונים שאספו ואת המסקנות אליהן הגיעו בעקבות העבודה בשכונות השונות, וניסו לקבל תמונה רחבה יותר על יחסי הגומלין בין הסביבות השונות האלו להיבטים ההתפתחותיים וההתנהגותיים של ילדים בגיל הרך.

 

ב-05.07, השיעור האחרון בסמסטר, נערך אירוע חגיגי בו הציגו הסטודנטים את הממצאים אליהם הגיעו.

 

לצפייה ברשימת הקריאה לסמסטר זה

 

 1 | סביבת המעונות/ גני הילדים

 

>> למצגת סביבת המעונות/גני הילדים

 

 2 | סביבת בנייני המגורים

 

>> למצגת סביבת בנייני המגורים

 

 3 | גני משחקים/ שטחים פתוחים

 

>> למצגת גני המשחקים/ שטחים פתוחים