4.11.2015 אדר' ליאת בריקס-אתגר | "לפעול: מתווים לאדריכלות אזרחית"

30 יולי, 2017
4.11.2015 אדר' ליאת בריקס-אתגר |  "לפעול: מתווים לאדריכלות אזרחית"

ליאת בריקס-אתגר ראש היחידה לאדריכלות אזרחית ורכזת אקדמית של המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל.