קורס להכשרת יועצים חברתיים בהתחדשות עירונית של חברת מוריה (נובמבר 2016)

7 מאי, 2017
קורס להכשרת יועצים חברתיים בהתחדשות עירונית של חברת מוריה (נובמבר 2016)


שיתוף פעולה בין הקליניקה האורבנית לבין המנהלת להתחדשות עירונית בחברת מוריה, עיריית ירושלים ומשרד הרווחה, הוליד את השקתו של קורס חדשני וראשון מסוגו בארץ להכשרת יועצים חברתיים בהתחדשות עירונית. הקורס נפתח בנובמבר 2016 ומנה שמונה מפגשים, ובמהלכו כעשרים משתתפים בעלי רקע קודם בעבודה חברתית וקהילתית, נחשפו למושגי יסוד בתכנון והתחדשות עירונית, רכשו כלים לבניית הסכמות בהתארגנות תושבים, והתעמקו בהגדרת תפקיד היועץ החברתי. ליועץ החברתי תפקיד מפתח בהטמעת שיקולים חברתיים וקהילתיים בתהליכי התחדשות העיר, והוא הכרחי להבטחת השתלבות נכונה יותר של פרוייקטים אלו במרקם הקהילתי והחברתי הקיים סביבו.