כנס איגוד המתכננים 2016

פברואר 23, 2016
כנס איגוד המתכננים 2016
על מושב: "תפקיד השלטון המקומי והחברה האזרחית בקידום התחדשות עירונית"

הקליניקה האורבנית פירסמה לאחרונה דוח בנושא היבטים חברתיים בפינוי בינוי. הדוח מתבסס על סדרת מפגשי עמיתים של מתכננים ברשויות מקומיות העוסקים בקידום תכניות פינוי בינוי, ובסוגיות המשמעותיות שנמצאות על סדר יומם – גיבוש תכנית אסטרטגית עירונית לפינוי בינוי, עידוד יוזמות לפינוי בינוי בהובלת תושבים ותאגידים עירוניים, מציאת פתרונות דיור גם לשוכרי דירות ולבעלי דירות מעוטי הכנסה במיזמים, ויצירת אמון ופרויקטים מקיימים דרך העצמת תפקידיהם של מתכננים חברתיים ועובדים סוציאליים קהילתיים.

 

בעקבות מפגשי העמיתים ופרסום הדוח, ביקשנו לערוך פאנל שיציג את הלקחים המרכזיים של מתכנני הרשויות ביחס להטמעת היבטים חברתיים בתכניות פינוי בינוי. תובנות ולקחים הלו הינם רלוונטים במיוחד, לאור הקמתה הקרבה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. הפאנל יתמקד בישימות ההמלצות שהוצגו בדוח עבור הרשות הממשלתית החדשה, מנקודת המבט של החברה האזרחית והשלטון המקומי. בפרט, נבחן כיצד הרשות יכולה לסייע לרשויות מקומיות, על המנעד הרחב שקיימים ביניהן, ליישם התחדשות עירונית פיזית וחברתית. נשאל איזה תפקיד יכולות למלא עמותות וגופי חברה אזרחית בקידום התחדשות עירונית. נבחן בעזרת אילו מנגנונים ניתן להבטיח שגם שוכרי דירות ייהנו מהמיזמים, וכיצד להתמודד עם תופעת הספקולציה שמזניקה את עלויות הפרויקטים ומהווה חסם למימושם. בהתבסס על דוגמאות מהעולם, נדון במקורות המימון האפשריים לקרן ההתחדשות העירונית שתוקם – דוגמת מס מעסיקים, הטבות מס, ונכסים מסחריים במתחמים. 

 

בפאנל דיברו פרופ' נעמי כרמון ("אסטרטגיה אורגנית להתחדשות עירונית"), סבסטיאן וולרשטיין ממרכז הגר ("מודלים אפשריים למעורבות תושבים בתהליכי התחדשות"), שירה אבני מעיריית ירושלים ("מודל עבודה לקידום התחדשות עירונית בירושלים: מה קורה בינתיים?") ואורי אטינגר ממרכז הגר ("מעורבות החברה האזרחית והרשויות המקומיות בראי החקיקה להקמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית"). 

 

>> לתקציר ההרצאות המלא (אתר איגוד המתכננים)

 

>> לפרסום "היבטים חברתיים בפינוי-בינוי"

 

>> לפרסום של מרכז הגר בנושא מודלים אפשריים למעורבות תושבים בתהליכי התחדשות

 

על מושב: "ירושלים של מטה: תפישה אלטרנטיבית לקידום עירוניות"

 

ככלי לקידום עירוניות חברתית יותר בישראל, הרעיון של פלייסמייקינג (יצירת מקום) מעניין בשתי רמות: כשיטת תכנון וככלי לקידום מדיניות. כשיטת תכנון, "יצירת מקום" עלתה לתודעה העולמית כגישה חלופית לתכנון המסדיר הנשען על פעילות סטטוטורית ותכנון פיזי במטרה לווסת ולתמרץ פיתוח עירוני. לעומתו, השיטה של יצירת מקומות מנכיחה ומשפרת שטחים ציבוריים איכותיים שמטרתם לספק תחושת שייכות וזהות עירונית, לתרום לצמיחה כלכלית והעצמה חברתית ולצמצם תופעות חברתיות שליליות כגון פשיעה, זיהום וניכור. היא עושה זאת על ידי פעילות שמביאה בעלי תפקידים ואינטרסים שונים לחשיבה משותפת סביב מקום מוגדר, ובאמצעות פיתוח שיטת עבודה הדרגתית היוצרת מרחב לניסויים והתערבויות רכות.ככלי לקידום מדיניות, 'יצירת מקום' היא גישה חלופית אל מול גישות שכיחות בארץ למסגור מדיניות. הדגש על יצירת מקומות מעביר את הזרקור להקשר המקומי ולשיתופי פעולה רב-תחומיים תוך הבנת ההשלכות המקומיות של המדיניות ועידוד שיתופי פעולה בין בעלי עניין שונים.

 

בעת האחרונה אנו עדים לתופעה מרתקת – עיריית ירושלים מזמינה פעילות אלטרנטיבית, בסיוע האקדמיה וגופים אזרחיים, שמהותה היא התערבות אזרחית במרחב הציבורי ויצירת מקומות ויוזמות לפיתוח עירוני אלטרנטיבי ומשלים לזה הממסדי. "יצירת מקומות" על ידי תושבים, יחד עם אנשי מקצוע, ביוזמת הקהילה המקומית בשכונה, במימון עיריית ירושלים ובאמצעות המנהלים הקהילתיים בשכונות. במקביל מקדמת העירייה תהליכים מרחיקי לכת לשיתוף הציבור בתכנון המושב יכלול התייחסות להיבטים התיאורטיים של Place Making - מה זה ולמה זה טוב, התייחסות לתפקוד העירוני בהקשר זה וממשקים החדשים הנוצרים בין תכנון עירוני ותושבים ביחס למרחב הציבורי, מספר דוגמאות מהשטח, ודיון המאפשר למשתתפים לשאול, להביע ולסייע לנו בבניית התהליך הנסיוני הזה. 

 

בפאנל דיברו אדר' יערה רוזנר מנור ("פלייסמייקינג כחלק מתפיסת העולם של מורכבות עירונית"), רכזת הקליניקה האורבנית הילה בר-נר ("מה זה פלייסמייקינג ומהן המוטיבציות להובלת פרויקטים ליצירת מקומות"), ומתכנן רובע מרכז העיר בירושלים רועי לביא ("המפגש של פלייסמייקינג  עם העירוניות הירושלמית"). 

 

>> לתקציר ההרצאות המלא (אתר איגוד המתכננים)

 

>> לפרסום: "יוצרים מקום: פלייסמייקינג בישראל" 

 

>> על תכנית "עמיתי ירושלים" של הקליניקה האורבנית, עיריית ירושלים וחברת "עדן" לפיתוח מרכז העיר

 

 

 

פוסטר של חברת "עדן" על שילוב תהליכי תכנון מבוססי מקום בתוך האסטרטגייה העירונית מתוך התערוכה "ירושלים של מטה: פלייסמייקינג בישראל" בהשתתפות רוח חדשה, קורס "אקטיביזם במרחב הציבורי" בבצלאל, הקליניקה האורבנית וחברת "עדן" (לחצו להורדת הפוסטר ופוסטרים נוספים מהתערוכה):

 

 

 

 

>> לפוסטר של בצלאל בנושא תחנות הספרים בפארק המסילה

 

>> לפוסטר של "עמיתי ירושלים"

 

>> לאתר של רוח חדשה

 

השנה כנס איגוד המתכננים נערך תחת הכותרת "עירוניות מחוספסת", בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. הקליניקה יזמה שני מושבים בשיתוף עם מרכז הגר למחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתית, עיריית ירושלים, וחברת "עדן" לפיתוח מרכז העיר בירושלים. תערוכת פוסטרים שליוותה את המושב "ירושלים של מטה" העלתה לדיון מגוון יוזמות פלייסמייקינג המתרחשות בירושלים בשנים האחרונות, ביניהן עבודה של "עדן" עם האוכלוסייה החרדית בעיר, יוזמות של ארגון "רוח חדשה" לעידוד יצירתיות במרחב הציבורי ועבודה של הקורס "אקטיביזם במרחב הציבורי" בבצלאל על תחנות אוטובוס שהפכו לספריות ציבוריות, בפארק המסילה בירושלים. 

ראה גם: אירועים