היבטים חברתיים בפינוי בינוי

13 אוגוסט, 2015
היבטים חברתיים בפינוי בינוי

ההתחדשות העירונית, ותכניות התחדשות לשכונות ולדיור בפרט, היא מרכיב קריטי ביצירת מדיניות תכנון הוגנת יותר וערים טובות יותר בישראל. בשנים האחרונות הנושא של התחדשות עירונית תופס תאוצה ומקבל משאבים ותשומת לב שלא זכה בהם בעבר. הצעת החוק החדשה להקמת רשות ממשלתית להתחדשות העירונית יכולה להיות צעד חשוב בכיוון זה ולתרום לחיוניות הכלכלית, הלכידות החברתית והקיימות הסביבתית של ערים בישראל. בימים אלה, קואליציה של ארגונים חברתיים פועלת בשיתוף עם השדולה העירונית והשדולה הסביבתית-חברתית בכנסת, במטרה לשלב בהצעת החוק את חיזוק תפקידן של הרשויות המקומיות ושל המטרות החברתיות בתהליכי התחדשות (לחצו לנייר העמדה שהעבירה הקליניקה).

 

>> לסיכום דיון בועדה המיוחדת הדנה בהצעת החוק להקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית

 

זוהי הזדמנות לדון בהיבטים החברתיים של ההתחדשות העירונית ושל כלי הפינוי בינוי. פינוי בינוי בישראל הוא כלי שונה מאוד מכלים מקבילים בעולם להתחדשות עירונית, שמטרתם להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות. זאת כיוון שמטרותיו הן בראש ובראשונה פיזיות – להגדיל את מלאי הדיור בישראל ולייעל שימוש בתשתיות הקיימות. לעומת זאת, נעדרות ממנו מטרות או תכנית חברתיות שמטרתן לשפר את חייה של האוכלוסייה הקיימת בשכונות, מלבד על ידי העלאת ערכן של דירות ישנות.

 

השאלה מה וכיצד לפעול על מנת לקדם התחדשות עירונית חברתית יותר, ועל ידי מי היא תקודם עומדת בלבו של הדו"ח החדש. דו"ח זה מיועד לכל בעלי העניין בתחום: מתכננים עירוניים וחברתיים, עובדים קהילתיים, נבחרי ציבור, מנהיגים מקומיים, ובעלי תפקידים ברמה המחוזית והארצית המבקשים להרחיב ולשפר את ההשפעות החברתיות החיוביות של פרויקטים לפינוי בינוי.

 

>> להמשך קריאה על הדו"ח באתר דה-מרקר

 

הדו"ח מבוסס על סדרה של ששה מפגשים בהובלת הקליניקה האורבנית, בליווי ובתמיכת האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון במשרד הפנים בליווי האגף להתחדשות עירונית במשרד הבינוי. סדרת המפגשים החלה עם מתכננים שביקשו ללמוד זה מזה לגבי הפרויקטים המתרחשים ברשויות מקומיות שונות. עם הזמן נוספו לפגישות גם עובדים קהילתיים ומנהלי שירותי רווחה, מתכננים מחוזיים, ולקראת סוף הפגישות מתכננים פרטיים שמתמחים בהיבטים חברתיים של תכנון.

 

הדו"ח מורכב משורה של נושאים שנדונו על ידי המשתתפים, עם מקרה בוחן מאחת הערים המשתתפות וליווי דוגמאות ולקחים בין לאומיים. הוא מכיל רעיונות, כלים, והצעות להתמודד עם המתח בין המטרה להגדלת היצע הדיור ובין המטרה לעזור לקהילות עניות ומודרות שיושפעו מתהליכי ההתחדשות. ההצעה לקידום פרויקט "שכונה שווה", המפורט לקראת סוף הדו"ח, מציעה תכנית לאומית להתחדשות שכונות מידרדרות בישראל. היא מתבססת על פרויקט "שיקום שכונות" הישראלי משנות ה-70 ועל תכניות מודרניות הקיימות בעולם, תוך הפקת לקחים מהצלחותיהם וכישלונותיהם של פרויקטים ליצירת שכונות לאוכלוסיות מעורבות הכנסה.

 

להורדת הדו"ח המלא "היבטים חברתיים בפינוי בינוי"

פרסום חדש, שנעשה בהזמנת משרד הפנים ומשרד הבינוי, מבוסס על סדרה של שישה מפגשים במהלכם דנו מתכננים עירוניים על ההשפעות של פינוי בינוי. הפרסום מיועד למתכננים חברתיים ועירוניים, עובדים קהילתיים, נבחרי ציבור, פעילים מקומיים ובעלי מקצוע בשלטון המקומי והמרכזי המבקשים תשובות לשאלות בנוגע לערך החברתי של פרויקטים לפינוי-בינוי. מטרתו להרחיב ולשפר את ההשפעה החברתית החיובית של תהליכי התחדשות עירונית בערים ישראליות.