עירוניות והעיר ההוגנת: יום עיון לסיכום התובנות מהפורום האורבני העולמי

23 יולי, 2014

את יום העיון פתחו בברכות ההרצאות ביום העיון ניתנו במודל תמציתי - שבע דקות בלבד לכל דובר. בתחתית העמוד מרוכזות המצגות שהוצגו במהלך היום, לפי סדר ההצגה. מתוך ההתרשמות הכוללת, מובאים כאן רעיונות ופרוייקטים בולטים שזכו לאיזכור בהרצאות שונות:


רעיונות בולטים


חיבור בין סוגיות חברתיות לכל היבטי הניהול של העיר: הצד "החברתי" של העיר לא נעצר במחלקת הרווחה או במחלקה לשיתוף הציבור. עקרונות של דמוקרטיה עירונית, שיתוף תושבים וגיוון יכולים להתבטא כם בעבודה על תשתיות, תחבורה או תקציב. זהו הלך רוח שיכול וצריך להתבטא בכל מחלקות הניהול העירוני.


מעורבות תושבי העיר בעיצוב המרחב והתקציב: זו יכולה להתבטא בהעסקה מקומית ואפילו שכונתית (במדאין תושבים הועסקו בשיפור התשתיות בשכונותיהם), או בהדגשת תרבות מקומית בפרוייקטים של שיפור המרחב. גם בתקציב ניתן ורצוי להגדיל את המעורבות המקומית (ראו מטה בהרצאתו של טל אלסטר מהקליניקה האורבנית)


גישה אינטגרטיבית של ניהול העיר: האתגר שעולה מ-WUF7 הוא לא רק בחיבור בין התושבים לעיר (Bottom up) אלא גם ביצירת תרבות של שיתוף פעולה בין חלקים שונים של העיריה, שלכאורה לא רגילים לעבוד יחד.


שילוב גורמים "רכים" בעבודות תשתית: בתכנון וביצוע של עבודות תשתית, תכנון ובינוי, יש לשאוף לשלב גם חינוך ועבודה קהילתית. דוגמה בולטת לכך הם סדרני התחבורה הציבורית של מדאין, שמזוהים בשכונות עם הפיתוח החיובי והשמירה על המרחב המשותף, ומהווים מודל לחיקוי לילדים.


ביקורת: ביום העיון נשמעו גם דעות מיעוט של אלו שאינם מתרשמים מהמודל הקולומביאני. פרופ' רחל אלתרמן התריעה מפני "social wash", כלומר האפשרות למתג את העשיה העירונית בצבעים "חברתיים" ללא תוכן ממשי מאחוריהן. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שלמה בן אליהו, הביע הסתייגות מהדמוקרטיה העירונית (אותה כינה "מודל אתונה"), שלטענתו פוגעת ביכולת לקבל החלטות.


פרוייקטים בולטים


הרכבל של מדאין: פרוייקט הדגל של עיריית מדאין הוא ללא ספק ה-Metrocable, הרכבל המחבר את מרכז העיר לשכונות העוני המרוחקות. הרכבל מקצר משמעותית את המרחקים בין שולי העיר למרכזה, ומאפשר לתושבי השכונות להגיע לאזורי התעסוקה והתרבות במרכז ללא הסיכון שהיה כרוך בעבר במעבר בפאבלות. השטח שפונה בשכונות לתחנות הרכבל משמש גם לספריות ציבוריות המשמשות את התושבים המקומיים, ואף למרכזי תרבות עירוניים, אשר מושכים תנועה תושבי מרכז העיר לשכונות העניות. צפו במסע ברכבל אל הספריה שבלב הפאבלה >>


EDU: זוהי חברה עירונית לפיתוח של העיר מדאין, המיישמת בעיר תכנון עירוני אינטגרלי - שבו משולבים אלמנטים פיזיים וחברתיים. לחברה יש סמכויות אדירות בפיתוח העיר, והיא מקפידה לשלב את התושבים בעשיה – הן באופן מעשי על ידי העסקת תושבים בעבודות תשתית והן על ידי שימור וקידום תרבות מקומית, מה שמכונה "פדגוגיה אורבנית". (ראו מטה במצגות של צבי ויינשטיין ושל חגית נעלי-יוסף וליאת איזקוב). לאתר ה-EDU באנגלית >>


שביל החיים (The Walk of Life): זהו פרוייקט שהובל על ידי ה-EDU, שבו שביל המחבר בין שתי שכונות מרוחקות הפך לפרוייקט קהילתי ותרבותי של התושבים בשכונות אלו. בבניית השביל הועסקו תושבים מהשכונות, ושולבו בו אלמנטים חינוכיים המציינים את העבר הילידי של רבים מהתושבים שהיגרו לעיר במאה האחרונה (ראו מטה במצגת של ענת גולד).


המצגות


(לפי סדר הצגתן)


תמי גבריאלי, מכון ירושלים: ערים מחוללות שינוי
ד"ר צבי ויינשטיין, משרד הבינוי והשיכון: שיקום והתחדשות 
ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
אדר' גידו סגל: קיימות וערים חכמות
אדר' ליאת איזקוב, יועצת תכנון וחגית נעלי-יוסף, Viaplan: תכנון חברתי ומערכות ניהול עירוני:  "הרכיבים הרכים"
ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ, מרכז מנדל למנהיגות בנגב: הכשרה למנהיגות מקומית
ורדה ליבמן, עיריית חיפה: מיזמים למימון שינוי עירוני
טל אלסטר, הקליניקה האורבנית: תקצוב השתתפותי בקהילות אורבניותב-22.6.14 התקיים יום העיון המסכם של המשלחת הישראלית לפורום האורבני העולמי השביעי (WUF7) במדאין. חברי המשלחת הישראלית חזרו עם רשמים ורעיונות מהניסיון הבינלאומי העשיר שנחשף בכנס: על תכנון לכל קבוצות האוכלוסיה, ניהול עירוני אינטגרטיבי, תכנון בשיתוף קהילה ועוד. ביום העיון באוניברסיטת תל אביב הם הציגו את התובנות הללו מול קהל של אנשי מקצוע ונבחרי ציבור.