קבוצת עמיתי התחדשות עירונית

מרץ 10, 2014

קבוצת עמיתי התחדשות עירונית פעלה בשנת 2014 על מנת להפגיש את האחראים על ההתחדשות העירונית מעיריות מובילות בישראל כדי לדון בהיבטים החברתיים של הפרויקטים הללו, וללמוד יחדיו להתמודד עימם טוב יותר. הקליניקה אפשרה ליבון מקצועי של ההיבטים החברתיים הללו, כולל הצגת פרספקטיבה בינלאומית מפרויקטים דומים מחו"ל. זאת מתוך תקווה כי קבוצת העמיתים תוביל לשיתוף פעולה נרחב יותר בין העיריות בנוגע להתחדשות עירונית, ותביא לכדי הכללה של היבטים חברתיים בתכניות להתחדשות עירונית.

 

כדי להתמודד עם התיישנות של שכונות ושל מרכזי ערים, החל בישראל שימוש אינטנסיבי בכלים של התחדשות עירונית – פינוי בינוי, תמ"א 38, ועיבוי. על תהליך ההתחדשות הזה מנצחות, בשיתוף עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות. התכניות הן בעלות היבטים פיזיים וכלכליים – עבודה רבה מושקעת ביצירת הכדאיות הכלכלית לפרויקטים השונים. אולם להתחדשות עירונית משמעויות חברתיות מובהקות – ההשפעה על המרקם הקהילתי של השכונה, הנגישות לעבודה לאחר ההתחדשות העירונית, ההדרה האפשרית של שוכרים ושל תושבים שלא מסוגלים לעמוד בתשלומי הארנונה ובתחזוקת הבניין החדש. 

 

מתוך מודעות לאתגרים החברתיים של ההתחדשות העירונית בישראל, יזמו מנהל התכנון ומשרד השיכון קבוצת עמיתי התחדשות עירונית, שמזמינה את האחראים על התחדשות עירונית מעיריות מובילות בישראל לספר על האתגרים העומדים לפתחם, לשמוע על האופן בו עיריות שונות מתמודדות עם האתגרים, וללמוד ביחד ממקרי בוחן בינלאומיים ומגישות שונות להתחדשות עירונית. מטרתה של קבוצת העמיתים היא גיבוש אסטרטגיה חברתית להתחדשות עירונית, כזו שתישען על הנסיון המצטבר של העיריות בישראל ועל נסיון מהעולם.

 

הקליניקה האורבנית מארגנת את המפגשים תחת נושאים חברתיים שונים, כגון התארגנויות תושבים, תפקיד היועץ החברתי, שיתוף ציבור ויחסי בעלים-שוכרים, כאשר כל מפגש מאורגן תחת נושא נפרד. לצד למידת העמיתים הבאה לידי ביטוי בדיון ולימוד מקרה בוחן מוצלח של העיר המארחת, הקליניקה מספקת דוגמאות ומידע בתחום ההתחדשות העירונית מחו"ל בהתאם לנושא המפגש. בין המפגשים נערך מיפוי חלקי של הנעשה בכל תחום, באמצעות שאלון המופץ בין חברי הקבוצה.

 

שותפים: מנהל התכנון במשרד הפנים, משרד השיכון והבינוי.

 

רכזת: חופית וינרב דיאמנט.

 

>> להורדת דו"ח היבטים חברתיים בפינוי-בינוי (2015) אשר נכתב בעקבות מפגשי הקבוצה ולמידע נוסף על מדיניות התחדשות עירונית בישראל.

 

>> לקריאה נוספת על התחדשות עירונית באמצעות תכניות דיור מעורבות הכנסה בבלוג "הלך", של טל אלסטר.