קורס לעובדות קהילתיות במשרד הרווחה: היבטים חברתיים-קהילתיים בתכנון - דצמבר 2013

31 דצמבר, 2013

הכשרה מקצועית ייחודית מסוגה, שפותחה לנוכח המעורבות הגוברת של משרד הרווחה בתהליכי תכנון, ומתוך הצורך הגובר של עובדי הרווחה להביע עמדה בתהליכי תכנון מרחבי. הקליניקה האורבנית סיפקה לקורס ייעוץ אקדמי מקיף וסיוע בהכנת הפרוייקטים המעשיים.

25 עובדים ועובדות קהילתיים מרשויות ברחבי הארץ השתתפו ב-14 מפגשי הקורס. מדובר באנשי מקצוע שקהילותיהם נתונות בתהליכי שינוי מרחבי. התמודדות עם הסוגיות המרחביות מצריכה מיומנות והיכרות עם תהליך התכנון הסטטוטורי, עם תהליכי קבלת ההחלטות ברשות המקומית ועם כלים קיימים בארץ ובעולם לשילוב היבטים חברתיים בתכנון.

מטרת הקורס הייתה להכשיר את המשתתפים לעמוד באופן מיטבי בתפקידם החלוצי, על התפר שבין הקהילה ומערכת התכנון.בהתאם, תוכן המפגשים נע בין תכנים תיאורטיים שהלכו והעמיקו ככל שהתקדם הקורס, לבין הכשרה מעשית לקידום עמדה חברתית-קהילתית בתהליך התכנון. בחלקו השני של הקורס הושם דגש על מיצוב מקומו של העובד הקהילתי בתהליך התכנון, במטרה לאפשר למשתתפים להציג באופן מיטבי את תרומתם לתהליך. כדי להתמודד עם מציאות לא-מוכרת זו, תכני הקורס כללו גם הדרכה לגיבוש אסטרטגיות פעולה, יצירת שותפויות ולמידה הדדית מהנסיון המקצועי שנצבר ברשויות אחרות.

בין הנושאים התיאורטיים שהועברו בקורס: הכרת מערכת התכנון בישראל; התחדשות עירונית: פרקטיקות מהארץ ומהעולם; פרקטיקות לשיתוף ומעורבות ציבור; תכנון תחבורה ככלי להשגת מטרות חברתיות; תכנון לאוכלוסיות מיוחדות; מושג הצפיפות בתכנון עירוני.

לתכני הלימוד התלווה פרוייקט מעשי שנבנה לאורך שמונת חודשי הלימוד. המשתתפים נדרשו להציג סוגיה מרחבית-חברתית באופן מקצועי בפני מקבלי ההחלטות הרלוונטיים בתחומם. הסוגיות שנידונו השתייכו לכמה נושאים מרכזיים: מרבית הפרוייקטים עסקו בתהליכי התחדשות עירונית ופינוי-בינוי המתקיימים ברשויות, בעוד אחרים התייחסו למפגעים בסביבות מגורים ולהשפעות של בניה חדשה בעיר על שכונות ותיקות. לצורך הכנת המצגת למדו משתתפי הקורס לנתח נתונים סטטיסטיים, להטמיע מפות ותב"עות, לבנות תכניות אסטרטגיות וניתוחי SWOT ולהעמיד מצגת בסטנדרטים גבוהים.

שותפים: חגית נעלי-יוסף, Viaplan (רכזת הקורס); בית הספר המרכזי להכשרת עובדים של משרד הרווחה.