האוניברסיטה: שכנה טובה? אירוע יסוד הקליניקה האורבנית

15 דצמבר, 2013

מוסדות אקדמיים הם מוסדות עוגן המשפיעים עמוקות על התושבים החיים סביבם. ספריות, שטחים פתוחים והרצאות יכולים להוות משאבים מקומיים משמעותיים עבור התושבים. שירותי בריאות וחינוך מטעם האוניברסיטה יכולים לשנות באופן מובהק את רמת הרווחה של התושבים. המוסד האקדמי במיטבו הוא מוקד ליצירת תרבות ואמנות, ולהעשרת חיי האנשים המקיפים אותו.
האם בוחרות האוניברסיטאות והמכללות בישראל לפעול כשכנות טובות, לשפר את התנאים הפיזיים בסביבתן ואת חיי התושבים הסמוכים? האם העיר יכלה לעזור לאוניברסיטה להיות שכנה טובה יותר? של מי האינטרס? של מי האחריות? הדוברים המרכזיים בכנס: • ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת • ראש עיריית תל אביב מר רון חולדאי • נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם בן ששון • נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו פרופ' נחמיה פרידלנד. 

 

אמירות מרכזיות מהאירוע:

                             

 

   

יום ד', 1.1.2014 - האוניברסיטה העברית, הר הצופים

 

אלבום האירוע בעמוד הפייסבוק של הקליניקה

 

התרשמותה של סטודנטית: שירה ליכטנבאום (אנגלית)

 

סקירה ופרשנות של דברי המשתתפים: טל אלסטר

ראה גם: אירועים