ד"ר ענאיה בנא ג'יריס

תמונה
עמיתת מחקר, ראש תכנית מלגאים
ד"ר ענאיה בנא ג'יריס היא אדריכלית נוף ומתכננת ערים. במסגרת הקליניקה היא מובילה פרוייקטים ותהליכים הקשורים לאזרחי ישראל  הערבים-פלסטינים ולתושבי מזרח ירושלים.  עבודת הדוקטורט של ענאיה בתכנון עירוני (מהטכניון) עוסקת בתיאוריות של צדק ויישומן בהליכי קבלת החלטות במוסדות התכנון. כמו כן היא מתמחה בסוגיות של תכנון עירוני וזכויות החברה הערבית פלסטינית כמיעוט לאומי ילידי בארץ. ענאייה עבדה במשך עשור במרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.