האג'נדה האורבנית החדשה: מבט על המהלך מבפנים ומחשבות על כיווני מחקר אפשריים

דצמבר 1, 2019
AGENDA
האג'נדה האורבנית החדשה: מבט על המהלך מבפנים ומחשבות על כיווני מחקר אפשריים עם ד"ר אורלי רונן, ד"ר אמילי סילברמן, ד"ר נתי מרום, ינון גבע ומיכאל זיו-קנת
ראה גם: 2020 - 2019