קבוצת למידה לדוקטורנטים: התיאוריה והפרקטיקה של "יצירת מקום" בעיר

23 נובמבר, 2014
קבוצת למידה לדוקטורנטים: התיאוריה והפרקטיקה של "יצירת מקום" בעיר

בשנת 2014/5 פעלה קבוצת לימוד משותפת לתלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה. הקבוצה עסקה בהיבטים פילוסופיים, תיאורטיים ומעשיים של יצירת מקום (placemaking) במרחב העירוני.

 

מטרותיה העיקריות:

 
  • חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה: קריאה בטקסטים מרכזיים על חשיבה עירונית ופילוסופיה של המרחב תיעשה לצד בחינת "ספרות אפור" העוסקת במקרי בוחן נקודתיים במדיניות עירונית. 

  • למידה משותפת רב-תחומית: המחקר על עיר ויצירת מקום חוצה דיסציפלינות ובשאיפה כך יהיה גם הרכב הקבוצה. בכך, הלמידה המשותפת תאיר היבטים שונים של הסוגיות הנדונות ותאפשר הבנה רחבה ומשלימה של התחום.

  • קידום המחקר האישי:  קבוצת עמיתים מטבעה מעודדת ותורמת להתפתחות החשיבה האישית תוך עידוד דיאלוג אינטלקטואלי רב-תחומי. לפחות ארבעה מפגשים יוקדשו לדיון במחקרים של חברי הקבוצה על מנת לסייע בהתקדמותם ולעודד את פרסומם בעתיד הקרוב.  •  
  •  

 

 

Place Making והמרחב העירוני

 

על רקע תהליכים של גלובליזציה כלכלית וערעור מקומה של מדינת הלאום מתברר ומתבסס מעמדה של העיר כיחידה כלכלית-חברתית-פוליטית משמעותית במחקר ובפרקטיקה. כוחם של תאגידים בינלאומיים ועל לאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית (IMF) וארגון הסחר הבינלאומי (WTO) מעלה שאלות מוסריות ופוליטיות מורכבות בנוגע לאוטונומיה של יחידים ועולים ספקות בנוגע ליכולתה של מדינת הלאום לבלום את ההשפעות הללו. בהקשר זה, מתגלה העיר על מוסדותיה הפוליטיים כגורם משמעותי שיכול להוות משקל נגד על ידי טיפוח והעצמה של אזרחות עירונית דמוקרטית אשר מובחנת ולעיתים נבדלת מאזרחות לאומית. דוגמאות לכך הן תנועות הoccupy  בערים רבות בעולם, בחינה תיאורטית מחודשת של "הזכות לעיר" (Right to the city) וניסיונות מעשיים ליישם תפישות של "יצירת מקום" בתכנון עירוני, מדיניות חברתית ופוליטיקה עירונית.

 

יצירת מקום (Place Making) הוא גישה פילוסופית הבוחנת מה הופך מרחב מופשט למקום בעל זהות ומשמעות. תיאוריות פוליטיות וחברתיות שונות קושרות בין תחושת המקום (sense of place) וסוגיות של צדק, זהות פוליטית ואזרחות עירונית. התפישות של יצירת מקום באות לידי ביטוי גם במדיניות ובפרקטיקה, ומתייחסות בין היתר לתכנון מרחבי, מדיניות חברתית, פיתוח קהילתי, חינוך ועוד. המסגרת של יצירת מקום פורסת מנעד נרחב של סוגיות החל מחוויית המרחב דרך זהות מקומית-קהילתית ועד להזדמנויות קונקרטיות של יחידים וקבוצות. בהתאם, ההיגיון שינחה את הקבוצה הוא חיבור בין סוגיות של יצירת מקום להקשר העירוני הרחב; בדיונים הקבוצתיים נבחן רבדים מוסריים, פוליטיים וחברתיים הנובעים מחיבור זה. סוגיות של יצירת מקום בעיר מתבטאות בתהליכים של התחדשות עירונית, אקולוגיה עירונית, פוליטיקה מקומית, פיתוח קהילתי ואזרחות עירונית. סוגיות אלה חוצות דיסציפלינות והן נוגעות בתחומי מחקר רבים כגון: גיאוגרפיה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדיניות חברתית, מדע המדינה, אדריכלות, חינוך, משפטים ועוד. בשאיפה, הקבוצה תורכב מדוקטורנטים משדות מחקר מגוונים אשר חוקרים היבטים שונים של העיר. חלק מהמפגשים יוקדש לדיון בטקסטים מתחומים שונים (פילוסופיה, תיאוריה ופרקטיקה) וחלקם לדיון ביקורתי וקונסטרוקטיבי בעבודות הספציפיות של חברי הקבוצה.

 

למידע נוסף אפשר לעקוב אחרי עמוד הויקיפדיה של הקבוצה, או ליצור קשר עם רכזי התכנית: