צדק מרחבי

צדק מרחבי ועירוניות

קורס קריאה זה חוקר מדיניות ופרקטיקה של צדק מרחבי, עם דגש מיוחד על ערים בדרום הגלובי (מדינות מתפתחות). הקורס משלב סטודנטים בתכנית "גלולקל" (שחלקם אינם דוברי עברית ולכן הדיון בכיתה מתנהל לחלוטין באנגלית) וסטודנטים בתכנון עירוני המתעניינים בלימודי פיתוח לשילוב עשיר ודיונים מעניינים במיוחד. הלימוד מתבסס על קריאה שבועית באנגלית, כתיבת כ 3 מטלות קצרות באנגלית לאורך הסמסטר, הרצאות באנגלית, ודיון באנגלית בכיתה אודות תרגילי הכתיבה.  בשנת 2018 - 2019, צוותי סטודנטים יחקרו פרקטיקה טובה של צדק מרחבי מעיר בדרום הגלובלי וייחד נחקור אפשרויות התאמה ייושום במזרח ירושלים. סטודנטים בקורס מוזמנים להשתתף ב"סיורי שישי" עם הקליניקה האורבנית. נושאים מרכזיים כוללים: תכנון מרחבי ככלי לצימצום עוני ושיפור ניידות חברתית; השפעת מדיניות דיור, תחבורה והמרחב הציבורי על מטרות חברתיות; תכנון מרחב עבור נשים, ילדים, מבוגרים ואוכלוסיות מוחלשות; והשפעת האזרח על תכנון.

הקורס יילמד בשפה האנגלית; נדרשת יכולת כתיבה, קריאה ודיון באנגלית ברמה גבוהה. הקורס פתוח לתלמידי התכנית לפיתוח קהילות ומתמקד גם במדינות בדרום הגלובאלי; הקורס ניתן בשנים קודמות תחת השם "היבטים חברתיים של תכנון מרחבי", מי שלמד בעבר את הקורס לא יוכל ללמוד קורס זה. 

ימי שלישי בין השעות 14:30 - 16:15

מנחת הקורס

דר' אמילי סילברמן

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המודל - לחצו על הקישור המצורף מטה

 

סמסטר: 
א
שנה: 
2019