מדיניות דיור 40704

הקורס יעניק לסטודנטיות ולסטודנטים היכרות עם מגמות במדיניות דיור בארץ ובעולם, מפרספקטיבה עכשווית והיסטורית, ומנקודת מבטם של בעלי עניין שונים (ממשלות, עיריות, קהילות תושבים, יזמים ומתכננים). הקורס יבחן באופן ביקורתי מגמות קיימות בתכנון למגורים ובמדיניות דיור, כגון מדיניות בנוגע לחזקת דיור (tenure), מגבלות פוליטיות ותכנוניות על הגדלת היצע הדיור, ומדיניות פיקוח על שכר דירה. טיעון מרכזי בקורס הוא שתפקיד המתכנן בהקשר של דיור והתחדשות עירונית כולל רכיבים משמעותיים מעבר להבטחת היצע נאות של יחידות דיור. לכן, הקורס יתמקד בהשפעת מדיניות דיור על החיים בעוני ואוכלוסיות מוחלשות, ויעסוק  בנושאים כגון דיור בהישג יד והגדרותיו השונות, מנגנונים לתפעול ולמימון של דיור מוזל, ריכוזי עוני ומדיניות למוביליות חברתית עבור משפחות החיות בעוני, ועוד. הקורס מורכב משלוש תמות מרכזיות: הפוליטיקה של היצע הדיור, דיור כמוביליות חברתית, ומגוון חזקות דיור (Tenure) למגוון אוכלוסיות ומצבים.
סמסטר: 
שנה: 
2021