חמש שנים לקליניקה האורבנית: עתיד, עבר והווה

 

 

 

לרגל 5 שנים לקליניקה האורבנית, התכנסנו כמאה משתתפים
ומשתתפות, לחשוב על עתיד האורבניזם החברתי בישראל. יחד,
ניסינו לפענח את ההתפתחויות שנעשו בתחומים שונים, ואת
הנתיבים בהם ראוי להתמקד בשנים הקרובות על מנת להמשיך
ולהצעיד את התחום קדימה, בפעולה משותפת וכל אחד בתחומו.

קיימנו קבוצות חשיבה בסוגיות הבאות:
(1) פלייסמייקינג, תכנון קהילתי ומרחב ציבורי.
(2) התחדשות עירונית ודיור בר השגה.
(3) בריאות, חינוך ורווחה בתכנון מרחבי ובמדיניות עירונית.
(4) האוניברסיטה העברית ומזרח ירושלים.
(5) מחקר ולמידה מפרקטיקות של אורבניזם חברתי בארץ ובעולם.

הסיכומים בחוברת מנסים לשרטט את המרחב שבין אקדמיה לפרקטיקה
באורבניזם חברתי.
נשמח לשמוע הצעות, עדכונים ותגובות!

 

 

Formulate an agenda for social urbanism - the Urban Clinic 2020

 

Formulate an agenda for social urbanism - the Urban Clinic 2020