מלגות לסטודנטים ערבים-פלסטינים ללימודי תכנון


2020 Scholarship for Palestinian Students