ספרות בנושא היבטים חברתיים בתכנון להתחדשות עירונית ופרויקטים לפינוי בינוי

לוגו הקליניקה האורבנית

קורס ההתמחות של שנת תשע"ה עסק בפיתוח תסקיר השפעה חברתית (Social Impact Assessment) עבור מתחם המיועד לפינוי בינוי בשכונת קריית מנחם בירושלים.

הסקירה הספרותית שמוצגת בעמוד זה נאספה עבור הקורס ומחולקת לשלושה נושאים עיקריים: מסמכי מבוא להתחדשות עירונית כתהליך עירוני וככלי מדיניות, מקרי בוחן מן העולם לפרויקטים העוסקים בהתחדשות עירונית בצורות שונות (דיור פרטי, דיור ציבורי או שטחים ציבוריים) ולבסוף, מסמכים הבוחנים את הרעיון של הערכה חברתית בראי הנעשה בעולם ומתווים כיווני המשך לעתיד.

המסמכים מאפשרים לחוקרים, אנשי מדיניות, פעילים חברתיים ומתעניינים לקבל הצצה אל המתרחש בעולם בתחום המתהווה של היבטים חברתיים בתכניות התחדשות עירונית. כל הזכויות למסמכים המוצעים שמורה למחבריהם, על פי תנאי השימוש המופיעים בגוף העבודה. מכירים מסמכים/דוגמאות נוספות שלדעתכם יכולים להוסיף לדיון? צרו עמנו קשר.

 

מבוא: על התחדשות עירונית

1 | סוגים של התחדשות עירונית: מצגת המציגה מדד על פיו ניתן לבחון מאפיינים של סוגי תכניות להתחדשות עירונית. תכניות שנעשו על שטח ציבורי, תכניות שנעשו על ידי פינוי דיור ציבורי ותכניות בשטחים פרטיים נבחנו על פי הקריטריונים הבאים: שילוב חברתי-פיזי, מגמות ציפוף, השארת תושבים מקוריים, תפקיד המגזר הציבורי ומעורבות הציבור (2015).

מחברת: ד"ר אמילי סילברמן, האוניברסיטה העברית.

2 | זכותון פינוי-בינוי: חוברת היכרות של תושבים עם פינוי-בינוי. החוברת מסבירה באופן נגיש ופשוט מהו פינוי-בינוי, מהן האלטרנטיבות הקיימות, מהי המסגרת החוקית בה התושבים יכולים לפעול ואילו שאלות כדאי שיבחנו בעת גיבוש דעה על תכנית פינוי-בינוי הרלוונטית לחייהם.

מחברת: יעל פדן, עמותת במקום – מתכננים לזכויות בתכנון.

3 | סיפורן של שבע ערים (באנגלית): חוברת המסבירה באופן נגיש ופשוט את התהליך העירוני של שבע ערים אירופאיות ביחס לעידן הפוסט תעשייתי. על ידי הסברת הקשיים בהם נתקלו הערים, היא מכניסה להקשר את הרעיונות לשיקומן.

Authors: Anne Power, Astrid Winkler, Jorg Ploger & Laura lane, London School of Economics Publication.

4 | כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית: מסמך רקע בסיסי על התחדשות ערים ומשיכת צעירים לערים. המסמך מתמקד בכמה אסטרטגיות עירוניות: פיתוח תרבות, חידוש אזורי מסחר, שיפור מצב הדיור ופיתוח דיור בר השגה ובוחן שתי גישות כלליות יותר לקידום עירוניות: התכנית הלאומית וקידום הנחיות לעירוניות טובה (2011).

מחברת: שירי בס ספקטור, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

5 | מחדש ישראל: הצעה לכינון חברה ממשלתית להתחדשות עירונית בישראל: טיוטה לנייר מדיניות לקידום מערכת פעולה כוללת לקידום התחדשות עירוני במבט לעומי. המחברים מציעים להקים חברה ממשלתית שתהיה אחראית על הפן התכנוני, קרן לחידוש עירוני שתהיה אחראית על הפן המימוני וועדת תכנון מיוחדת שתקדם את התכניות בהליך מהיר "עוקף ביורוקרטיה" (טיוטה 2012).

מחברים: טלי חתוכה, נעמה מליס ורוני בר, פרסום משותף של המעבדה לעיצוב עירוני ומשרד האדריכלים נעמה מליס.

כלי מדיניות להתחדשות עירונית: דוגמאות מהארץ ומחו"ל (באנגלית)

6 | פיתוח עירוני באיחוד האירופאי: 50 פרויקטים שנתמכו על ידי קרן הפיתוח האזורי האירופאית בין השנים 2007-2013 (אנגלית):  מחקר המרכז למידה של פרויקטים עכשוויים שנעשו בתמיכת הקרן. כל מקרה מחולק לשני חלקים: חלק נרטיבי הכולל חוויות של אנשים המעורבים בו וחלק אנליטי המספק מידע השוואתי על הפרויקט, ההקשר בו נעשה וכדומה, על מנת להעמיק בתמות העולות לאורך הפרסום.

European commission publication (2013).

7 | פיתוח עירוני בדבלין, אירלנדפרק מתוך סדרת פרסומים של האיחוד האירופאי. הפרויקט מציג דוגמאות לפרויקטים של התחדשות עירונית באזורי מצוקה באירופה.

Ballymun, Dublin, Ireland: E-Compendium – Good practice case studies.

8 | חידוש מה שהיה העיר האידאלית של מחר: המקרה של מגדלי אמסטרדם: מאמר המציג מקרה בוחן של פרויקט בניינים גבוהים באמסטרדם שהפך לאזור מצוקה. המאמר סוקר את השיפורים השונים שניסו לבצע בפרויקט, את הכשלונות, ההצלחות והלקחים מהמקרה.

Wassenberg, F. & Helleman, G. (2003), "The renewal of what was tomorrow’s idealistic city. Amsterdam’s Bijlmermeer high-rise", Cities, Vol. 21, No. 1, 3–17

9 | התחדשות עירונית ועירוב חברתי באמסטרדם – מצגת מפורטת הכוללת המחשות ויזואליות של תכנון תהליכי התחדשות בשכונת מצוקה.

Urban renewal and social mixing in Bijlmermeer, Amsterdam by Wouter van Gent.

10| ההתחדשות העירונית של פלאן סן דניס, אזור פריז רבתי 1985-2020 – תכנון אינטגרטיבי בפרויקט עירוני גדול ממדים. מקרה בוחן מתוך פרויקט עולמי העוסק בבניית ערים בנות קיימא.

Lecroart, P. (2009), The urban regeneration of Plaine Saint-Denis, Paris region, 1985–2020.Case study prepared for Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements.

 

11 | התחדשות הדיור החברתי בטורונטו: שכונת לורנס הלן. מצגת הכוללת קווים כלליים של תכנית ההתחדשות.

Noble, M. "Social housing revitalization in Toronto: The Lawrence-Allan neighborhood.  

 

תסקירי השפעה חברתית בתהליכי התחדשות עירונית

 

12| תסקיר השפעה על הקהילה ככלי להשמעת קולות בחברה משוסעת – דיון משפטי באפשרות להוספת כלי תסקיר השפעה חברתית לפני קבלת החלטות שלטוניות שיש בהן כדי להשליך על קהילות שונות ועל היחסים ביניהן.

מחברת: חני אופק גנדלר בתוך: משפט וממשל י"א תשס"ח, 195-241.

13| אפיון המתחם המיועד לפינוי-בינוי ברחוב הציונות (דו"ח סיכום). תוצר שיתוף פעולה בין חברת "מוזאיקה" העוסקת בגישור, המינהל הקהילתי של שכונת יובלים בירושלים ומנהלת ההתחדשות העירונית של חברת "מוריה". הדו"ח בוחן את מבנה הקהילה במתחם המיועד לפינוי-בינוי, את התייחסותה לפרויקט ואת יחסה לחלופות שונות על מנת לקדם התחדשות עירונית.

מחברים: חברת מוזאיקה, מרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה.

14 | מדריך לשילוב נספח "חברתי-קהילתי" בתהליכי תכנון ובניה – עקרונות ודרכי פעולה. תוצר עבודה של ועדת היגוי משותפת של גורמים שונים הפועלים בתחום התכנון והקיימות בישראל (2006).

עורכת וכותבת ראשית: אדר' בת שבע רונן.

15 | נספח חברתי קהילתי – מתחם טוכולסקי יפו ג' – נספח דוגמה לתכנית בינוי ביפו שנכתב במסגרת הקליניקה לתכנון, יזמות ומשפט באוניברסיטת תל אביב (2011).

מחברות: גליה רטנר, ענבל טרם ונגה חרובי.

16 | תסקיר חברתי-תכנוני לעיר באר שבע  - נייר המבקר את תכנית המתאר של העיר באר שבע ומציע תחתיה מדיניות תכנון אשר מטמיעה ערכים של צדק חברתי על פי תיאוריות עכשוויות. נכתב במסגרת סדנה במדיניות עירונית במגמה לתכנון באוניברסיטת בן גוריון (2014).

מחברים: תלמידי הסדנה, בהנחיית פרופ' אורן יפתחאל.

17| יוצרים קהילות חזקות (באנגלית) – מסמך הבוחן כלים לאומדן קיימות חברתית בפרויקטים חדשים למגורים.

Creating Strong Communities by The Berkeley group, Social life and the University of Reading.

18 | למדוד קיימות חברתית: התחדשות עירונית באירופה (באנגלית)-  מסמך המבקש לשלב את ההיבט החברתי בתכנון המקדם קיימות אקולוגית וכלכלית בערים (2009).

 Colantonio, A & T. Dixon (2009), Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe, Oxford Institute for Sustainable Development.

19 | בחינת היבטים חברתיים בתכניות מתאר – מצגת מפורטת שנועדה במקור לספק לעובדי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולכלל העובדים החברתיים כלי תמציתי לממשק בין ההיבטים של חברה ותכנון.

מחברות: ד"ר רונית דוידוביץ' מרטון, אינה טבק וטל חסון (חברת דמ"ר) עבור משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

20 | הערכת ההשפעה החברתית של תהליכי בניה ופיתוח – סקירת ספרות עולמית בנושא (2002).

מחבר: יהודה מור, פרקסיס.

21 | עיצוב עבור קיימות חברתית – מסמך מדיניות בנושא עיצוב, תכנון ופיתוח קהילות משגשגות על בסיס מקרי בוחן רבים (2011).

Woodcraft, S., Hackett, T & L. Caistor-Arendar, Design for Social Sustainability.